Mer om hjelpetilbud:

Illustrasjonsbilde (foto: Jonas Jeremiassen Tomter)

 

>> Helsestasjon for ungdom 

>> Skolehelsetjenesten 

>> Logoped

>> PP-tjenesten (HIPPT)

>> Ungdomskontakten