I samme format som industristien fra Klevfos og kulturstien ved Løten kirke, planlegges det også en løype i Munchs fotspor. Den starter på Klevfos ved parkeringsplassen og vil ha følgende punkter:

1. Parkeringsplassen (på plass fra 22.05.2011)

2. Arbeiderboligen (på plass fra 22.05.2011)

3. Fotopunkt Engelaug (åpner 03.06.2012)

4. Tofsrud (på plass fra 22.05.2011)

5. By (på plass fra 22.05.2011)

 


Vis I Munchs fotspor i et større kart

Litt om de forskjellige punktene

Det ligger to tavler på Klevfos industrimuseum - en oppstartstavle og en utenfor Arbeiderboligen på oversiden av veien. Arbeiderboligen ble flyttet fra Tofsrud og var kasernen som Christian Munch arbeidet i. Dette er de to punktene lengst til høyre på kartet. Gode parkeringsmuligheter for bil og buss.

Det neste punktet til venstre på kartet er gården By som var familien Munchs første bosted og fødestedet til Munchs søster Sophie. Her kan man parkere buss ved innkjøringen fra fv 116. Det er mulig å stoppe med bil ved gården.

Lengst til venstre finner vi tavlen som beskriver Tofsrudmoen. Denne er borte nå, men fra rasteplassen som tavlen ligger på, kan man se utover kulturlandskapet. Her er det ikke mulig å kjøre inn med stor buss. Bil og minibuss går greit.