Velkommen til Løten

Løten er en aktiv kommune med et hyggelig sentrum, midt mellom Hamar og Elverum. Edvard Munch er født i Løten, og vi inviterer både til Munch-senteret, Munch-stien og fotopunktet ved fødestedet. Vi har et rikt fritidstilbud, og er en kommune i vekst. Velkommen!

Tlf  ♦  Se våre ledige tomter her Krisehjelp

Dugnadsbaserte fellestiltak - tilskuddsordning

Det avsatt kr.100.000 til dugnadsbaserte fellestiltak. Driftsutvalget har vedtatt retningslinjer for tilskuddsposten og søknadsfristen er satt til 1.mai.

Dugnadsbasert: Ulønnet, frivillig aktivitet som gjennomføres innenfor et fellesskap, uten målsetting om profitt.
Fellestiltak: Tiltak rettet mot fellesskapet, det være seg innenfor samme gruppe som den som står bak dugnaden eller til lokalsamfunnets eller regionens beste.
 

Hva gis det tilskudd til?

Aktivitetsfremmende arbeid og/eller ekstraordinære tiltak i Løten kommune eller rettet mot innbyggere i Løten kommune.
Det gis ikke tilskudd til ordinær drift, herunder normalt vedlikehold.
Løten kommune kan initiere tiltak og benytte ordningen som stimuleringsmidler.

Fordeling av midler behandles politisk av driftsutvalget i Løten.

Beløp til fordeling: 100 000 kroner årlig.
Søknadsskjema: Dugnadsbaserte fellestiltak (pdf)
                             Dugnadsbaserte fellestiltak (word)
Søknadsfrist: 1. mai hvert år.
Behandlingstid: Inntil 2 måneder.


Se også:
Retningslinjer for kulturtilskudd
Oversikt over kulturtilskudd i Løten kommune
 

Sist endret: 25.04.2017
|
|
|