Dugnadsbasert: Ulønnet, frivillig aktivitet som gjennomføres innenfor et fellesskap, uten målsetting om profitt.
Fellestiltak: Tiltak rettet mot fellesskapet, det være seg innenfor samme gruppe som den som står bak dugnaden eller til lokalsamfunnets eller regionens beste.
 

Hva gis det tilskudd til?

Aktivitetsfremmende arbeid og/eller ekstraordinære tiltak i Løten kommune eller rettet mot innbyggere i Løten kommune.
Det gis ikke tilskudd til ordinær drift, herunder normalt vedlikehold.
Løten kommune kan initiere tiltak og benytte ordningen som stimuleringsmidler.

Fordeling av midler behandles politisk av driftsutvalget i Løten.

Beløp til fordeling: 100 000 kroner årlig.
Søknadsskjema:Dugnadsbaserte fellestiltak (pdf)
                             Dugnadsbaserte fellestiltak (word)
Søknadsfrist: 1. mai hvert år.
Behandlingstid: Inntil 2 måneder.


Se også:
Retningslinjer for kulturtilskudd
Oversikt over kulturtilskudd i Løten kommune