Dugnadsbaserte fellestiltak er en tilskuddspott som skal oppmuntre og tilrettelegge for dugnadsarbeid og en felles innsats for fellesskapet. 

Det avsatt kr.100.000 til dugnadsbaserte fellestiltak. Driftsutvalget har vedtatt retningslinjer for tilskuddsposten og søknadsfristen er satt til 1. mai hvert år. 

Dugnadsbasert: Ulønnet, frivillig aktivitet som gjennomføres innenfor et fellesskap, uten målsetting om profitt.
Fellestiltak: Tiltak rettet mot fellesskapet, det være seg innenfor samme gruppe som den som står bak dugnaden eller til lokalsamfunnets eller regionens beste.

 

Hva gis det tilskudd til?

Aktivitetsfremmende arbeid og/eller ekstraordinære tiltak i Løten kommune eller rettet mot innbyggere i Løten kommune.
Det gis ikke tilskudd til ordinær drift, herunder normalt vedlikehold.
Løten kommune kan initiere tiltak og benytte ordningen som stimuleringsmidler.

Fordeling av midler behandles politisk av driftsutvalget i Løten.

Beløp til fordeling: 100 000 kroner årlig.

Søknadsskjema:

Søknadsfrist: 1. mai hvert år.

Behandlingstid: Inntil 2 måneder.


Se også:
>> Retningslinjer for kulturtilskudd
>> Oversikt over kulturtilskudd i Løten kommune