Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar. Nesten 5 000 virksomheter er sertifisert Miljøfyrtårn per juni 2016. 

Å være Miljøfyrtårn innebærer systematisk arbeid med miljøtiltak i hverdagen. Virksomhetene oppfyller kriterier og gjennomfører tiltak for en mer miljøvennlig drift og godt arbeidsmiljø.

Miljøfyrtårn har tilpassede kriterier for ulike bransjer og sertifikatet tildeles etter en uavhengig vurdering. Det leveres en årlig klima- og miljørapport og hvert tredje år blir virksomheten resertifisert.

Sertifikatet er anerkjent av myndighetene ved offentlige innkjøp.

Les mer på www.miljofyrtarn.no


Miljøfyrtårnkoordinator

Miljørådgiver i kommunen er også miljøfyrtårnkoordinator for hele kommunen. Ta kontakt dersom din bedrifter ønsker veiledning og informasjon om ordningen.


Miljørådgiver

Ta også gjerne kontakt med vår miljørådgiver:
Sigrun Skjelseth, tlf. 62 56 40 46/ sigrun.skjelseth@loten.kommune.no 


Miljøfyrtårn i Løten kommune

Løten kommune har i Energi- og klimaplanen skissert mål om miljøsertifisering av hele kommunens organisasjon for å bli en Miljøfyrtårnkommune.