I Løten finner en mange koier, hytter og gapahuker, både i Løiten Almennings eie, og blant Turistforeningen sine. Noen av disse står åpne, og kan brukes til overnatting og opphold om du er ute på kort eller lang tur. Noen kan leies, og noen kan du låse deg inn i med Turistforeningens selvebtjeningsnøkkel. (Denne fås leid gjennom et depositum på kr. 100,- av Turistforeningen).

Hyttelån:

Her finner du Løiten Almenning sine koier

Her finner du Turistforeningens koier og hytter (på www.ut.no)

Hytteleie:
- Det er også mulig å leie hytter av Statsskog, se oversikt for Hedmark her

Statsskogs hytter til leie i Hedmark

Rondanestien:

Rondanestien går gjennom Løten, og hyttene som kan brukes langs denne traseen finner du her: (samt kart og beskrivelser)