Søk om tilskudd til helsefremmende aktiviteter!

Nå kan humanitære lag og foreninger søke om tilskudd til aktiviteter med helsefremmende effekter.

Ved tildeling av midler vil lag og foreninger med tilknytning til Løten bli prioritert.
 

Fordelingen foretas av Driftsutvalget

Send søknad

Skriftlig søknad sendes til:
Løten kommune, Postboks 113, 2341 Løten, eller til post@loten.kommune.no

De som allerede har levert inn søknad på årets midler, trenger ikke søke på nytt.


Har du spørsmål?

Kontakt kommunalsjef velferd, Arne Jørstad tlf. 934 32 079/ arne.jorstad@loten.kommune.no