Målgruppe for aktiviteten (e) må være grupper som av ulike årsaker ikke benytter ordinære tilbud i samme grad som resten av befolkningen.

Søknad med beskrivelse av tiltaket sendes til Løten kommune: Postboks 113, 2341 Løten, eller til post@loten.kommune.no

 

Søknadsfrist: 

De som allerede har levert inn søknad på årets midler, trenger ikke søke på nytt.

 

Har du spørsmål?

Kontakt kommunalsjef velferd, Arne Jørstad tlf. 934 32 079/ arne.jorstad@loten.kommune.no