Løten Virke vaskeri

Besøksadresse: Veenslivegen 11, 2340 Løten           
Telefon: 481 29 208

Åpningstid:Mandag - Fredag 09.00 - 15.00

                  
Løten Virke vaskeri tar i mot vask fra privatpersoner, privat og offentlig virksomhet.Tiltaket gir tilbud om sysselsetting og arbeidstrening til personer med ulike behov for tilrettelegging. Arbeidet legges til rette slik at alle mestrer de oppgavene de settes til.

Arbeidsoppgaver knyttet til vaskeritjenesten består av tøysortering, vaskeprosess, rulling, pressing, stryking og pakking av tøy.

Vaskeriet har som mål å være en trivelig arbeidsplass som yter god service.