Besøksadresse: Venslivegen 11, 2340 Løten           
Telefon:481 29 208


Åpningstid: Mandag - Fredag kl. 9:00 - 15:00

                  
Løten Virke vaskeri, er et moderne barrierevaskeri som tar i mot vask fra privatpersoner, privat- og offentlig virksomhet.Tiltaket gir tilbud om sysselsetting og Vaskeriet hos Løten Virkearbeidstrening til personer med ulike behov for tilrettelegging. Arbeidet legges til rette slik at alle mestrer de oppgavene de settes til.

Arbeidsoppgaver knyttet til vaskeritjenesten består av tøysortering, vaskeprosess, rulling, pressing, stryking og pakking av tøy.

Vaskeriet har som mål å være en trivelig arbeidsplass som yter god service.

Velkommen!