Her finner du videre disse temaene for Økonomi:

Budsjett- og økonomiplan Illustrasjonsbilde økonomi (Foto: Ricardofoto)

eFaktura og Avtalegiro

Elektronisk faktura

Fritak kommunale avgifter

Legat

Min side

Priser og betaling


Kontaktinfo:

Fakturamottak: faktura@loten.kommune.no

Kommunal innfordring: ki@loten.kommune.no

Skatteoppkrever: skatteoppkrever@loten.kommune.no


Min side

Se dine fakturaer på Min side (innlogging via ID-porten)