Kommunestyret i Løten vedtok 16.09.2020 kommunal planstrategi.

Formålet med planstrategien er å sette fokus på de planoppgavene kommunen bør prioritere for å legge til rette for en positiv samfunnsutvikling, herunder langsiktig arealbruk, miljøutfordringer og de ulike sektorenes virksomhet. Planstrategien er retningsgivende for hvilke planoppgaver kommunen skal prioritere i perioden 2020 – 2024, og har ingen direkte rettsvirkning for kommunens innbyggere.

I vår planstrategi kan du se hva som er prioritert i perioden.

Les dokumentet Kommunal planstrategi 2020 - 2024 for Løten kommune her

Planstrategien