Kartproduktene leveres kun innenfor kommunegrensene, og må bestilles for hver enkelt kommune.

Kartdata kan bestilles via følgende tjenester:


Slik bestiller du

Du kommer til vår kartløsning på nett.

  • Fra kartløsningen går du inn på en kommune i kartet, og trykker på knappen for kartbestilling.

  • Du kommer da direkte til produktlista hos infoland.

  • Derfra går du videre til kartbestillingssiden ved å trykke på handlekurven (markert med rødt) ut for Basiskart som vektordata.

  • Der kan du bestille kartdata over ett eller flere områder ved å markere området i kartet, eller ved å taste koordinater.

  • Dataene leveres på DXF eller SOSI-format.

  • Det markerte området legges deretter i en handlekurv der prisen vil bli kalkulert.

  • Produktet kan enten fjernes fra handlekurven eller bestilles ved å trykke på ”Kjøp disse produktene nå”- knappen.

  • Du kommer da til Infoland der ordren bekreftes. Første gang du bestiller kartdata må du registrere deg som kunde.

Innen kort tid vil du motta en e-post som bekrefter bestillingen, og en e-post med de bestilte dataene.

Deretter vil du få tilsendt samleregning fra NE (Norsk Eiendomsinformasjon) for det som var bestilt i foregående måned.

Detaljert veiledning i bruk av kartsida får du ved å trykke på ”Hjelp”- knappen nederste til venstre på sida.


Videre planer

Det vurderes om plandata og offentlig VA-nett skal skilles ut som egne dataleveranser, men i en oppstartfase vil dette bli levert sammen med andre kartdata uten ekstra kostnad som et introduksjonstilbud.Etter hvert som vi vinner erfaring med løsningen, vil det også bli vurdert om andre data kan inngå i en slik pakkeløsning.

Kartdata fra kommunene leveres kun ved bestilling via selvbetjeningsløsningen på nett.