Forskrifter

Løten kommune har revidert lokale forskrifter om mindre avløpsanlegg. Disse ble vedtatt av kommunestyret 23.11.2011.

Forskrift om utlsipp fra mindre avløpsanlegg (trykk her):

Forskriften gjelder utslipp av avløpsvann fra alle bygninger med innlagt vann i de områdene i Løten kommune som ikke er tilkoblet offentlig avløpsledninger, og hvor utslippet ikke overstiger 15 pe. For større anlegg er denne forskriften veiledende. For bygninger uten innlagt vann gjelder lokal retningslinje for bygninger uten innlagt vann.

Forskrift om gebyrer for saksbehandling og kontroll av mindre avløpsanlegg (trykk her):

Forskriften gjelder gebyrer for saksbehandling og kontroll av mindre avløpsanlegg. Gjelder utslipp av avløpsvann fra bygninger med og uten innlagt vann som ikke er tilknyttet offentlig avløp, der kommunen er forurensningsmyndighet.

Forskrift om tvungen tømming av mindre avløpsanlegg (trykk her):

Forskriften gjelder tømming av alle private avløpsanlegg i hele kommunen, med unntak av:

  • Eldre biologisk kjemiske minirenseanlegg, som tømmes av servicepersonell.
  • Gråvannsanlegg med filterpose eller tilsvarende løsning som tømmes av eier.

Forurensningsforskriften kap 11 - Generelle bestemmelser om avløp
Forurensningsforskriften kap 12 - Krav til utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende