Velkommen til Løten


Løten er en aktiv kommune med et hyggelig sentrum, midt mellom Hamar og Elverum. Edvard Munch er født i Løten, og vi inviterer både til Munch-senteret, Munch-stien og fotopunktet ved fødestedet. Vi har et rikt fritidstilbud, og er en kommune i vekst. Velkommen!

Tlf  ♦  Se våre ledige tomter her Krisehjelp

Avfallsplan

Avfallsplan 2013-2020 er felles kommunedelplan for avfallssektoren i de 4 kommunene Hamar, Stange, Ringsaker og Løten. Planen består av følgende dokumenter, som du kan lese her:


Hovedmål for avfallshåndteringen i regionen:
Hamarregionen skal ha en bærekraftig og kostnadseffektiv avfallshåndtering, fornøyde avfallskunder, samt unngå forsøpling.

Planen ble vedtatt i: 

Hamar kommunestyre 19.06.2013, sak 65/13
Ringsaker kommunestyre, 29.05.2013, sak 47/13
Stange kommunestyre, 19.06.2013, sak 30/13
Løten kommunestyre 19.06.2013, sak 20/13

Sist endret: 16.10.2013
|
|
|