Avfallsplanen er en felles kommunedelplan for avfallssektoren i de 4 kommunene Hamar, Stange, Ringsaker og Løten.

Avfallsplan for husholdningsavfall og husholdningslignende avfall fra næring 2021-2030:


Mål for avfallshåndteringen i regionen

Hamarregionen skal ha en bærekraftig og kostnadseffektiv avfallshåndtering og fornøyde kunder