Kommunestyret regulerer hvert år betalingssatser for kommunale tjenester i Løten kommune. Disse gjelder fra 1.1. til 31.12. hvert år.

Samlet oversikt:

Gebyrregulativet samt annen relatert info finner du her:
Priser og betaling her

Eiendomsskatt 2018

a) Eiendomsskatten gjelder for hele kommunen
b) Skattesatsen skal være 4,75 promille
c) Bunnfradraget settes til 200 000 kroner
d) Eiendomsskatten innkreves i tre terminer
e) Eiendommer som omfattes av eiendomsskattelovens § 7a i følge eget vedtak i formannskapet fritas helt for eiendomsskatt.
f) Bygninger som omfattes av eiendomsskattelovens § 7b i følge eget vedtak i formannskapet fritas helt eller delvis for eiendomsskatt 

Se også våre sider om eiendomsskatt her

Priser kommunale eiendomsavgifter

Årsavgifter (mva kommer i tillegg)20172018
Abonnementsgebyr vann (fast del)306,00306,00
Forbruksgebyr vann pr m3 (variabel del/ etter vannmåler)19,1020,58
Abonnementsgebyr kloakk (fast del)306,00306,00
Forbruksgebyr kloakk per kubikkmeter (m3) (variabel del/ etter vannmåler)25,2026,56
Målerleie - per år 104,00104,00
For abonnenter som ikke avleverer avlesningkort for vannmåler 2 år på rad, 
beregnes et gebyr på:
770,00770,00
   
Tilknytningsavgifter (mva kommer i tillegg)20172018
Tilknytningsavgift vann - boliger mindre enn eller 70 m2 - per boenhet5810,005810,00
Tilknytningsavgift vann - boliger større enn 70 m- per boenhet10500,0010500,00
Tilknytningsavgift vann - fritidsboliger - per boenhet10500,0010500,00
Tilknytningsavgift vann - isolerte lager, industriproduksjonslager og landbruksbygg - per m223,4523,45
Tilknytningsavgift vann - annen bebyggelse - per m2117,20117,20
Tilknytningsavgift kloakk - boliger mindre enn eller lik 70 m- per boenhet10 700,0010 700,00
Tilknytningsavgift kloakk - boliger større enn 70 m- per boenhet20200,0020200,00
Tilknytningsavgift kloakk - fritidsboliger - per boenhet20200,0020200,00
Tilknytningsavgift kloakk - isolerte lager, industriproduksjonslager og landbruksbygg - per m248,2048,20
Tilknytningsavgift kloakk - annen bebyggelse - per m2241,00241,00
   
Årsavgifter for Budor-området20172018
Abonnementsgebyr vann per år (fast del)306,00306,00
Forbruksgebyr vann per m3 (beregnet del/ etter vannmåler)13,8018,31
Abonnementsgebyr kloakk per år (fast del)262,00262,00
Forbruksgebyr kloakk per m3 (beregnet del/ etter vannmåler)8,5010,09
For abonnenter som ikke leverer avlesningskort for vannmåler to år på rad 
beregnes et gebyr på:
770,00770,00
Tilknytningsavgift kloakk - fritidsboliger - per boenhet18900,0020200,00
Tilknytningsavgift kloakk - lagerbygg40,2040,20
Tilknytningsavgift kloakk - annen bebyggelse per m2201,00201,00
Det beregnes 0,5 mvannforbruk per m2 beregnet areal i bebyggelsen. Mva kommer i tillegg.  
Tilskudd til installering av vannmåler i eksisterende hytter med stipulert vannforbruk - per hytte/ abonnent20002000
   
Renovasjon (mva kommer i tillegg):20172018
Renovasjon 80 liter dunk17691911
Renovasjon 140 liter dunk29053138
Renovasjon 240 liter dunk36753970
Renovasjon 370 liter dunk65437068
Renovasjon 770 liter dunk1106911069
Renovasjon av fritidsbolig810875
Behandling av søknad om godkjenning for å forestå renovasjon av
fritidseiendommer i privat fellesordning
87258952
For tilsyn med privat fellesordning for renovasjon av fritidseiendommer87258952
Ved godkjent hjemmekompostering reduseres avgiften med: (mva kommer i tillegg)804868
Ekstra sekk (inklusive mva)6064
Serviceabonnement for 80 liter - 370 liter dunk - pr meter pr år * (inkl. mva)1815
Serviceabonnement for 770 liter dunk - pr meter pr år* (inkl. mva)1815
* Gjelder der renovatør ikke henter dunken ved veg  
   
Tømmeavgift for henting av papir (inkl. mva) 
Henting av papir 140 literUtgårUtgår
Henting av papir 240 literUtgårUtgår
Henting av papir 370 literUtgårUtgår
Henting av papir 770 literUtgårUtgår
Serviceabonnement 80 liter - 370 liter dunk, per meter per år*UtgårUtgår
Serviceabonnement 770 liter dunk per meter per år*UtgårUtgår
* Gjelder der renovatør ikke henter dunken ved veg.  
   
Investeringsstøtte til godkjente nedgravde avfallsløsninger for privathusholdninger *  
Per enhet/ container delvis nedgravde avfallsløsninger1000010000
Per enhet/ container helt nedgravde avfallsløsninger2000020000
* Gjelder fellesløsninger ved over 15 abonnenter.   
Tilskuddet utbetales etterskuddsvis.  
   
Feieavgift - inkludert ett tilsyn hvert år:  
Årlig tilsynsgebyr * 274281
Årlig feiing - per pipeløp**548562
Feiing hvert andre (2.) år - per pipeløp **274281
Feiing hvert fjerde (4.) år - per pipeløp **137141
* Fritatt for mva
** Mva kommer i tillegg
 
   
4.8 Gebyr for utslippstillatelse, mindre avløpsanlegg 
Gebyr for utslippstillatelse, mindre avløpsanlegg36443739


Se også: 
Septik-renovasjon - gebyrer

Byggesaksgebyrer og tekniske formål

Eiendomsskatt - takster