Kommunestyret regulerer hvert år betalingssatser for kommunale tjenester i Løten kommune. Disse gjelder fra 1.1. til 31.12. hvert år.
Gebyrregulativet samt annen relatert info finner du her:
Priser og betaling her


Min side

Se dine fakturaer på Min side (innlogging via ID-porten)


Eiendomsskatt 2019

a) Eiendomsskatten gjelder for hele kommunen.
b) Skattesatsen settes til 4,75 promille også for produksjonsutstyr og installasjoner/telenett. Skattegrunnlaget for produksjonsutstyr og installasjoner/telenett reduseres i tråd med fastsatt overgangsregel med én syvendedel i 2019. Dette dekkes inn ved redusert mindreforbruk.
c) Bunnfradraget settes til 200 000 kroner for bolig- og fritidseiendommer.
d) Eiendommer som omfattes av eiendomsskattelovens § 7a ifølge eget vedtak i formannskapet fritas helt for eiendomsskatt.
e) Bygninger som omfattes av eiendomsskattelovens § 7b ifølge eget vedtak i formannskapet fritas helt eller delvis for eiendomsskatt."

Se også våre sider om eiendomsskatt her
 

Tekniske formål


4.1 Årsavgifter (mva kommer i tillegg)


2018


2019

Abonnementsgebyr vann (fast del)

306,00

306,00

Forbruksgebyr vann pr m3 (variabel del/ etter vannmåler)

20,58

24,65

Abonnementsgebyr kloakk (fast del)

306

306

Forbruksgebyr kloakk per kubikkmeter (m3) (variabel del/ etter vannmåler)

26,56

30,86

Målerleie - per år 

104

104

For abonnenter som ikke avleverer avlesningskort for vannmåler 2 år på rad, 
beregnes et gebyr på:

770

770


4.2 Tilknytningsavgifter (mva kommer i tillegg)


2018


2019

Tilknytningsavgift vann - boliger mindre enn eller 70 m2 - per boenhet

5 810

5 810

Tilknytningsavgift vann - boliger større enn 70 m- per boenhet

10 500

10 500

Tilknytningsavgift vann - fritidsboliger - per boenhet

10 500

10 500

Tilknytningsavgift vann - isolerte lager, industriproduksjonslager og landbruksbygg - per m2

23,45

23,45

Tilknytningsavgift vann - annen bebyggelse - per m2

117,20

117,20

Tilknytningsavgift kloakk - boliger mindre enn eller lik 70 m- per boenhet

10 700

10 700

Tilknytningsavgift kloakk - boliger større enn 70 m- per boenhet

20 200

20 200

Tilknytningsavgift kloakk - fritidsboliger - per boenhet

20 200

20 200

Tilknytningsavgift kloakk - isolerte lager, industriproduksjonslager og landbruksbygg - per m2

48,20

48,20

Tilknytningsavgift kloakk - annen bebyggelse - per m2

241

241


4.3 Årsavgifter for Budor-området


2018


2019

Abonnementsgebyr vann per år (fast del)

306

306

Forbruksgebyr vann per m3 (beregnet del/ etter vannmåler)

18,31

24,65

Abonnementsgebyr kloakk per år (fast del)

262

306

Forbruksgebyr kloakk per m3 (beregnet del/ etter vannmåler)

10,09

20,00

For abonnenter som ikke leverer avlesningskort for vannmåler to år på rad 
beregnes et gebyr på:

770

770

Tilknytningsavgift kloakk - fritidsboliger - per boenhet

20 200

20 200

Tilknytningsavgift kloakk - lagerbygg

40,20

40,20

Tilknytningsavgift kloakk - annen bebyggelse per m2

201,00

201,00

Det beregnes 0,5 mvannforbruk per m2 beregnet areal i bebyggelsen. Mva kommer i tillegg.

 

 

Tilskudd til installering av vannmåler i eksisterende hytter med stipulert vannforbruk - per hytte/ abonnent

2 000

2 000


4.4 Septikrenovasjon (mva kommer i tillegg)


2018


2019

Boliger med toalett tilknyttet slamavskiller

1 602 

1 474

Boliger uten toalett tilknyttet slamavskiller

817

752

Fritidshus

817

752

Tømming av tett tank pr m3.  Det faktureres min. 3 mpr. tømming.

266

244

Tømming av tett tank i Budor-området pr m3. Det faktureres min. 3 m3 pr. tømming.

491

452

Slangeutlegg over 25 meter - pr. meter

10

Utgår

Tømming av minirenseanlegg

2 687

2 687


4.5 Renovasjon (mva kommer i tillegg):


2018


2019

Renovasjon 80 liter dunk

1 911

2 006

Renovasjon 140 liter dunk

3 138

3 295

Renovasjon 240 liter dunk

3 970

4 169

Renovasjon 370 liter dunk

7 068

7 421

Renovasjon 770 liter dunk

11 069

11 622

Renovasjon av fritidsbolig

875

1 175

Behandling av søknad om godkjenning for å forestå renovasjon av
fritidseiendommer i privat fellesordning

8 952

9 400

For tilsyn med privat fellesordning for renovasjon av fritidseiendommer

8 952

9 400

Ved godkjent hjemmekompostering reduseres avgiften med: (mva kommer i tillegg)

868

911

Ekstra sekk (inklusive mva)

64

67

Serviceabonnement for 80 liter - 370 liter dunk - pr meter pr år * (inkl. mva)

47

49

Serviceabonnement for 770 liter dunk - pr meter pr år* (inkl. mva)

47

49

* Gjelder der renovatør ikke henter dunken ved veg

 

 

Avgift for å levere avfall på gjenvinningsstasjon

 

 

Levering i klare sekker (synlig avfall) *** pr. sekk

20

50

Øvrige leveranser (synlig avfall) *** pr. 1/2 m3

100

250

*** inkl. mva

 

 


Investeringsstøtte til godkjente nedgravde avfallsløsninger for privathusholdninger *

 

 

Per enhet/ container delvis nedgravde avfallsløsninger

10 000

10 000

Per enhet/ container helt nedgravde avfallsløsninger

20 000

20 000

* Gjelder fellesløsninger ved over 15 abonnenter. 

 

 

Tilskuddet utbetales etterskuddsvis.

 

 


4.6 Fritidsrenovasjon (mva kommer i tillegg)


2018


2019

Kildesortering ved returpunkt

 

1 175


4.7 Feieavgift - inkludert ett tilsyn hvert år: 


2018


2019

Gebyr boligtilsyn * 

281

288

Årlig feiing - pr. pipeløp**

562

576

Feiing hvert andre (2.) år - pr. pipeløp **

281

288

Feiing hvert fjerde (4.) år - pr. pipeløp **

141

144

Feiing hvert 6. år - pr. pipeløp **

 

96

Feiing hvert 8. år - per pipeløp **

 

72

* Fritatt for mva
** Mva kommer i tillegg

 

 


4.7.2 Feieavgift fritidsboliger/ Feie tilsynsgebyr fritidsbolig

 

 

Gebyr tilsyn fritidsbolig *

 

75

Feieavgift fritidsbolig hvert 8. år **

 

30

Kr. 105 pr. år tilsyn feiing hvert 8. år. Faktureres etterskuddsvis

 

 

* Fritatt for mva

 

 

** Mva kommer i tillegg

  


4.8 Gebyr for utslippstillatelse, mindre avløpsanlegg


2018


2019

Gebyr for utslippstillatelse, mindre avløpsanlegg

3 739

3 739


4.9 Stengepåsett

  

Stengepåsett

2 0762 076
 

 

 

Se også:

>> Byggesaksgebyrer og tekniske formål

>> Eiendomsskatt - takster