Kommunestyret regulerer hvert år betalingssatser for kommunale tjenester i Løten kommune. Disse gjelder fra 1.1. til 31.12. hvert år.
Gebyrregulativet samt annen relatert info finner du her:
>> Priser og betaling her

Eiendomsskatt 2019

a) Eiendomsskatten gjelder for hele kommunen.
b) Skattesatsen settes til 4,75 promille også for produksjonsutstyr og installasjoner/telenett. Skattegrunnlaget for produksjonsutstyr og installasjoner/telenett reduseres i tråd med fastsatt overgangsregel med én syvendedel i 2019. Dette dekkes inn ved redusert mindreforbruk.
c) Bunnfradraget settes til 200 000 kroner for bolig- og fritidseiendommer.
d) Eiendommer som omfattes av eiendomsskattelovens § 7a ifølge eget vedtak i formannskapet fritas helt for eiendomsskatt.
e) Bygninger som omfattes av eiendomsskattelovens § 7b ifølge eget vedtak i formannskapet fritas helt eller delvis for eiendomsskatt."

Se også våre sider om eiendomsskatt her

Eiendomsskatt 2018

a) Eiendomsskatten gjelder for hele kommunen
b) Skattesatsen skal være 4,75 promille
c) Bunnfradraget settes til 200 000 kroner
d) Eiendomsskatten innkreves i tre terminer
e) Eiendommer som omfattes av eiendomsskattelovens § 7a i følge eget vedtak i formannskapet fritas helt for eiendomsskatt.
f) Bygninger som omfattes av eiendomsskattelovens § 7b i følge eget vedtak i formannskapet fritas helt eller delvis for eiendomsskatt 

Tekniske formål


4.1 Årsavgifter (mva kommer i tillegg)


2018


2019

Abonnementsgebyr vann (fast del)

306,00

306,00

Forbruksgebyr vann pr m3 (variabel del/ etter vannmåler)

20,58

24,65

Abonnementsgebyr kloakk (fast del)

306

306

Forbruksgebyr kloakk per kubikkmeter (m3) (variabel del/ etter vannmåler)

26,56

30,86

Målerleie - per år 

104

104

For abonnenter som ikke avleverer avlesningkort for vannmåler 2 år på rad, 
beregnes et gebyr på:

770

770


4.2 Tilknytningsavgifter (mva kommer i tillegg)


2018


2019

Tilknytningsavgift vann - boliger mindre enn eller 70 m2 - per boenhet

5 810

5 810

Tilknytningsavgift vann - boliger større enn 70 m- per boenhet

10 500

10 500

Tilknytningsavgift vann - fritidsboliger - per boenhet

10 500

10 500

Tilknytningsavgift vann - isolerte lager, industriproduksjonslager og landbruksbygg - per m2

23,45

23,45

Tilknytningsavgift vann - annen bebyggelse - per m2

117,20

117,20

Tilknytningsavgift kloakk - boliger mindre enn eller lik 70 m- per boenhet

10 700

10 700

Tilknytningsavgift kloakk - boliger større enn 70 m- per boenhet

20 200

20 200

Tilknytningsavgift kloakk - fritidsboliger - per boenhet

20 200

20 200

Tilknytningsavgift kloakk - isolerte lager, industriproduksjonslager og landbruksbygg - per m2

48,20

48,20

Tilknytningsavgift kloakk - annen bebyggelse - per m2

241

241


4.3 Årsavgifter for Budor-området


2018


2019

Abonnementsgebyr vann per år (fast del)

306

306

Forbruksgebyr vann per m3 (beregnet del/ etter vannmåler)

18,31

24,65

Abonnementsgebyr kloakk per år (fast del)

262

306

Forbruksgebyr kloakk per m3 (beregnet del/ etter vannmåler)

10,09

20,00

For abonnenter som ikke leverer avlesningskort for vannmåler to år på rad 
beregnes et gebyr på:

770

770

Tilknytningsavgift kloakk - fritidsboliger - per boenhet

20 200

20 200

Tilknytningsavgift kloakk - lagerbygg

40,20

40,20

Tilknytningsavgift kloakk - annen bebyggelse per m2

201,00

201,00

Det beregnes 0,5 mvannforbruk per m2 beregnet areal i bebyggelsen. Mva kommer i tillegg.

 

 

Tilskudd til installering av vannmåler i eksisterende hytter med stipulert vannforbruk - per hytte/ abonnent

2 000

2 000


4.4 Septikrenovasjon (mva kommer i tillegg)


2018


2019

Boliger med toalett tilknyttet slamavskiller

1 602 

1 474

Boliger uten toalett tilknyttet slamavskiller

817

752

Fritidshus

817

752

Tømming av tett tank pr m3.  Det faktureres min. 3 mpr. tømming.

266

244

Tømming av tett tank i Budor-området pr m3. Det faktureres min. 3 m3 pr. tømming.

491

452

Slangeutlegg over 25 meter - pr. meter

10

Utgår

Tømming av minirenseanlegg

2 687

2 687


4.5 Renovasjon (mva kommer i tillegg):


2018


2019

Renovasjon 80 liter dunk

1 911

2 006

Renovasjon 140 liter dunk

3 138

3 295

Renovasjon 240 liter dunk

3 970

4 169

Renovasjon 370 liter dunk

7 068

7 421

Renovasjon 770 liter dunk

11 069

11 622

Renovasjon av fritidsbolig

875

1 175

Behandling av søknad om godkjenning for å forestå renovasjon av
fritidseiendommer i privat fellesordning

8 952

9 400

For tilsyn med privat fellesordning for renovasjon av fritidseiendommer

8 952

9 400

Ved godkjent hjemmekompostering reduseres avgiften med: (mva kommer i tillegg)

868

911

Ekstra sekk (inklusive mva)

64

67

Serviceabonnement for 80 liter - 370 liter dunk - pr meter pr år * (inkl. mva)

47

49

Serviceabonnement for 770 liter dunk - pr meter pr år* (inkl. mva)

47

49

* Gjelder der renovatør ikke henter dunken ved veg

 

 

Avgift for å levere avfall på gjenvinningsstasjon

 

 

Levering i klare sekker (synlig avfall) *** pr. sekk

20

50

Øvrige leveranser (synlig avfall) *** pr. 1/2 m3

100

250

*** inkl. mva

 

 


Investeringsstøtte til godkjente nedgravde avfallsløsninger for privathusholdninger *

 

 

Per enhet/ container delvis nedgravde avfallsløsninger

10 000

10 000

Per enhet/ container helt nedgravde avfallsløsninger

20 000

20 000

* Gjelder fellesløsninger ved over 15 abonnenter. 

 

 

Tilskuddet utbetales etterskuddsvis.

 

 


4.6 Fritidsrenovasjon (mva kommer i tillegg)


2018


2019

Kildesortering ved returpunkt

 

1 175


4.7 Feieavgift - inkludert ett tilsyn hvert år: 


2018


2019

Gebyr boligtilsyn * 

281

288

Årlig feiing - pr. pipeløp**

562

576

Feiing hvert andre (2.) år - pr. pipeløp **

281

288

Feiing hvert fjerde (4.) år - pr. pipeløp **

141

144

Feiing hvert 6. år - pr. pipeløp **

 

96

Feiing hvert 8. år - per pipeløp **

 

72

* Fritatt for mva
** Mva kommer i tillegg

 

 


4.7.2 Feieavgift fritidsboliger/ Feie tilsynsgebyr fritidsbolig

 

 

Gebyr tilsyn fritidsbolig *

 

75

Feieavgift fritidsbolig hvert 8. år **

 

30

Kr. 105 pr. år tilsyn feiing hvert 8. år. Faktureres etterskuddsvis

 

 

* Fritatt for mva

 

 

** Mva kommer i tillegg

  


4.8 Gebyr for utslippstillatelse, mindre avløpsanlegg


2018


2019

Gebyr for utslippstillatelse, mindre avløpsanlegg

3 739

3 739


4.9 Stengepåsett

  

Stengepåsett

2 0762 076
 

 

 

Se også:

>> Byggesaksgebyrer og tekniske formål

>> Eiendomsskatt - takster