Søknad om fritak for Renovasjonsavgift

Eier du et hus  (ikke fritidseiendom) som blir stående tomt i minimum 3 måneder, kan du på forhånd søke om å få redusert renovasjonsgebyret.
Ubebodde hus/leiligheter vil stå inne i vårt register, men kan fritas for avgift etter søknad for 3 måneder eller maksimalt 1 år av gangen. Fritaket har ikke tilbakevirkende kraft.
Bestemmelse gjelder for Løten, Ringsaker og Stange kommune. 

Søknadsskjema:
>> Søknadsskjema finner du på Sirkula.no 

Søknaden sendes til:
Sirkula IKS, Postboks 3, 2301 Hamar.
Sirkula er delegert myndighet fra kommunen til å behandle søknaden.

>> Les mer om Sirkula herSøknad om fritak for septikrenovasjon

Ved søknad om fritak for gebyr for septikrenovasjon, vises det til forskrift om gebyrer for saksbehandling og kontroll av mindre avløpsanlegg i Løten kommune § 4.

Fritaket gis med inntil 1 år av gangen og har ikke tilbakevirkende kraft.

>> Søknadsskjema om fritak for gebyr for septikrenovasjon

Søknaden sendes til:
Løten kommune, postboks 113, 2341 Løten

 

Søknad om fritak for feiing og tilsyn

Feiing og tilsyns-oppgaver ivaretas av Hedmarken Brannvesen

Last ned søknadsskjema her:

>> Søknad om fritak for feiing og tilsyn (link til Hedmarken Brannvesen)


Følgende kriterier gir grunnlag for fritak:

  • Det er ingen ildsteder / peiser tilknyttet pipeløpet
  • Pipeløpet er plombert (dekking av pipetoppen med en helle eller lignende vil bli godkjent).
  • Eiendommen er registrert som fritidsbolig i GAB-registeret.   

Det må søkes for hver bolig på eiendommen hvor det ønskes fritak for feiing og tilsyn.

Søknad sendes til:
Hedmarken Brannvesen, Postboks 4265, 2307 HAMAR.