Søk om tjenester via Tildelingsteamet, som du finner mer om her

Kontaktpersoner:

Individuell plan er brukers plan og et samarbeidsverktøy.
Planen skal gi en oversikt over hvorfor bruker trenger plan og tjenester, hvem som deltar, hva de skal gjøre, hvilke tiltak bruker trenger, hvordan det skal gjøres og når det skal gjøres.
Bruker må gi samtykke til at de som deltar kan dele på taushetsbelagte opplysninger.
Bruker med behov for langvarige og koordinerte helse- og/eller sosiale tjenester har rett til individuell plan.
Retten til individuell plan betyr at bruker har rett til en plan som angir et helhetlig og begrunnet tjenestetilbud, og som sammenfatter vurderinger av behov og virkemidler.

Tjenstebeskrivelse:
Se tjenestebeskrivelsen til høyre for utfyllende informasjon:
Individuell plan

Elektronisk individuell plan:
Bruk elektronisk individuell plan