Fra 1.1.2017 er det ett felles forliksråd for de fire kommunene på Hedmarken (Løten, Hamar, Stange og Ringsaker).

Hedmarken forliksråd er slik sammensatt for perioden 2017-2020:

Medlemmer:

  • Anne Marie Pettersen, leder
  • Per Lindholt
  • Gunvor Christiansen

Varamedlemmer:

  •  
  • Berit Nyberg
  • Olaf Maurud

Daglige henvendelser til Forliksrådet skjer via politikammeret på Hamar, tlf. 62 53 90 00.

Hva jobber forliksrådet med?

Forliksrådet er det laveste ledd i rettssystemet for sivile saker. Det er både meglingsinstans og domstol. Et krav om for eksempel betaling av gjeld kan fremmes for forliksrådet for å oppnå en minnelig løsning eller få fastslått ved dom at kravet er rettsgyldig. Både forlik og dom i forliksrådet har rettsvirkning og kan eventuelt tvangsfullbyrdes hos namsmannen.

Les mer på disse sidene: 

https://www.politi.no/tjenester/namsmann-og-forliksrad/