Betalingssatser kommunale barnehager:

Ukentlig oppholdstid, pris per måned.

Barnehage betalingssatser
 

Ukentlig oppholdstid

20172018

60 % plass

2 2572 391

80 % plass

2 8212 989

100 % plass

3 0303 210


Kostprisen er 300 kr for hel plass, 250 kr for 80 % plass og 200 kr for 60 % plass.
Det betales for 11 måneder i året. Søskenmoderasjon – 30 % for barn nr. 2 og 50 % fra og med barn nr 3.

Redusert foreldrebetaling

Ingen skal betale mer enn 6 % av husholdningens samlede inntekt til barnehagen. For rett til redusert foreldrebetaling må husholdningens samlede inntekt ikke overstige kr 533 500,- per år.


Gratis kjernetid

Alle 3, 4- og 5-åringer, og barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med lav inntekt, har rett til å få 20 time gratis oppholdstid per uke.  

Dette gjelder husholdninger som har en samlet inntekt på mindre enn 450 000 kr. 

>> Se mer om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid her

Se også: