Min side

 

Ukentlig oppholdstid, pris per måned

20192020

60 % plass (inklusiv kostpenger kr. 200)

2 4892 551

80 % plass (inklusive kostpenger kr. 250)

3 111

3 197

100 % plass (inklusive kostpenger kr. 300)

3 340

3 435


Det betales for 11 måneder i året.
Søskenmoderasjon: 30% for barn nr. 2 og 50% fra og med barn nr 3.


Redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid

Ingen skal betale mer enn 6% av husholdningens samlede inntekt til barnehagen. Alle 2, 3, 4 og 5-åringer, og barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med lav inntekt, har rett til å få 20 timer gratis oppholdstid per uke.
Inntektsgrense er 548 500 kroner. 


Se også:

Betalingssatser for SFO
Priser og betaling