Betalingssatser kommunale barnehager:

Ukentlig oppholdstid, pris per måned.

1.1 Barnehage betalingssatser
 

Ukentlig oppholdstid

20162017

60 % plass

2 2002 257

80 % plass

2 7502 821

100 % plass

2 9553 030

Prisene er inkl. mat. Kostprisen er 300 kr for hel plass, 250 kr for 80 % plass og 200 kr for 60 % plass.
Det betales for 11 måneder i året. Søskenmoderasjon – 30 % for barn nr. 2 og 50 % fra og med barn nr 3.

Redusert foreldrebetaling

2017: I 2017 gjelder dette husholdninger som har samlet inntekt som er lavere enn 500 500 kr.
Alle 3, 4- og 5-åringer, og barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med lav inntekt, har rett til å få 20 timer gratis oppholdstid per uke. Dette gjelder husholdninger som har en samlet inntekt på mindre enn 417 000 kr. Fra 1. august 2017 er inntekstgrensen satt til 450 000 kr.

Se også:
Priser A - Å