Min side

Se dine fakturaer på Min side (innlogging via ID-porten)

Priser:
 

Ukentlig oppholdstid, pris per måned

20182019

60 % plass i 2019: inklusive kostpenger fom 1. januar tom 31. juli

2 3912 451

60 % plass i 2019: inklusive kostpenger fom 1. august tom 31. desember

 2 489

80 % plass i 2019: inklusive kostpenger fom 1. januar tom 31. juli

2 9893 064

80 % plass i 2019: inklusive kostpenger fom 1. august tom 31. desember

 

3 111

100 % plass i 2019: inklusive kostpenger fom 1. januar tom 31. juli

3 2103 290

100 % plass i 2019: inklusive kostpenger fom 1. august tom 31. desember

 

3 340


2019:

Det betales for 11 måneder i året. Søskenmoderasjon – 30 % for barn nr. 2 og 50 % fra og med barn nr 3.
Ukentlig oppholdstid. Prisene er inkl. mat. Kostprisen er 300 kr for hel plass, 250 kr for 80 % plass og 200 kr for 60 % plass.


Redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid

2018:

Ingen skal betale mer enn 6 % av husholdningens samlede inntekt til barnehagen. For rett til redusert foreldrebetaling må husholdningens samlede inntekt ikke overstige 533 500 kr per år.

Alle 3, 4- og 5-åringer, og barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med lav inntekt, har rett til å få 20 time gratis oppholdstid per uke.  

Dette gjelder husholdninger som har en samlet inntekt på mindre enn 450 000 kr. 

2019:

Alle 2, 3, 4- og 5-åringer, og barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med lav inntekt, har rett til å få 20 timer gratis oppholdstid per uke.

Det foreslås å øke inntektsgrensen ytterligere til 548.500 kroner fra 1. august 2019.

>> Se mer om redusert foreldrebetaling her  


Se også:

Betalingssatser for SFO
Priser og betaling