Min side

 

Ukentlig oppholdstid, pris per måned

2022

60 % plass eller mindre, eksklusive kostpris

2 490

Kostpris for 60 % plass eller mindre

210

80 % plass eksklusive kostpris

3 120

Kostpris for 80 % plass

260

100 % plass eksklusive kostpris

3 315

Kostpris for 100 % plass

310


Det betales for 11 måneder i året (halv måned i juli og halv måned i august).
Søskenmoderasjon: 30% for barn nr. 2 og 50% fra og med barn nr 3.


Redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid

2022: 
Satsene for redusert foreldrebetaling oppdateres her når de er vedtatt i regjeringen. 

2021:

Ingen skal betale mer enn 6% av husholdningens samlede inntekt til barnehagen. 

Alle 2, 3, 4 og 5-åringer, og barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med lav inntekt, har rett til å få 20 timer gratis oppholdstid per uke. Fra 1. august 2020 er inntektsgrensen til 566 100 kroner. Fra 1. august 2021 settes inntektsgrensen til 583 650 kroner. 


Se også:

Betalingssatser for SFO
Priser og betaling