Kontaktinformasjon

Telefon SFO: tlf 468 59 896 

SFO-leder: 912 44 117

SFO i åpningstiden: 468 59 896

Fungerende leder: Bjørn Atle Nilsen: bjorn.atle.nilssen@edu.loten.kommune.no 


Rektor: tlf. 62 56 42 63

Inspektør: tlf 62 56 42 62

Sekretær: tlf 62 56 42 59/ 468 59 695

 

Gi beskjeder

Ønsker du å gi beskjeder utenom åpningstiden, kan du sende tekstmelding til SFO sin telefon: 468 59 896. 

 

Åpningstider Østvang SFO

Åpningstider: kl. 07:15-16:30 (før og etter klassens undervisningstid.) 
 

Tider på SFO:

Mandag: kl. 07:15-08:30/14:00-16:30

Tirsdag/fredag: kl. 07:15-08:30/ 12:15-16:30

Onsdag: kl. 07.15-10.05/12.25-16.30

Torsdag:07.15-10.05/12.25-16.30

I skolens ferier er SFO åpen hele dagen, med kjernetid fra kl. 10:00 – 14:00.
SFO holder stengt uke 29 og 30 dersom det ikke gis annen beskjed.


Planleggingsdager

Skoleårets planleggingsdager 2021/22 vil være:
26/11, 3/1 og 28/1


Dagsrytme

Kl. 07:15 – 08:15: Frilek
Etter skoletid: Frilek/ leksehjelp/ planlagte aktiviteter
Ca kl. 14:00: Måltid.
Etter mat: Frilek/planlagte aktiviteter
Vi stenger 16:30

 

Måltider

mandag, onsdag og torsdag:

Frokost: 07:15-08:00 (medbrakt matpakke)

Måltid: 14:00-14:30 (medbrakt matpakke)

tirsdag og fredag:

varm lunsj ca 13.30

Vi benytter skolekjøkkenet og SFO til måltidet. Vi synes det er viktig å ha felles bordsetning, slik at vi kan innarbeide gode matrutiner. Vi øver blant annet på å vente på tur, sende maten videre, takke pent for maten osv.
Vi får dessuten en god mulighet til å sitte rolig og snakke sammen.


Barnegruppa

Barnegruppa består i år av 97 barn.
De som ikke har hel plass, har mulighet til å kjøpe ekstra dager dersom det skulle være behov for det. Dette avtales SENEST DAGEN FØR, slik at vi kan vurdere om vi har mulighet til å ta imot barnet. Noen barn går turnus, og det er derfor flere  barn i enkelte perioder. Det er IKKE mulig å kjøpe eller bytte dager i skolens ferier.


Foreldresamarbeid

For oss som jobber i SFO er daglig kontakt den viktigst informasjonskanalen med foreldrene. Vi kan gjennom daglige samtaler ved levering og henting få gitt hverandre informasjon som angår barnet.


Kvalitetsplan

Vi har utarbeidet en egen kvalitetsplan for SFO-ene i Løten. 


Ordensregler

Det er de samme ordensreglene som gjelder på SFO, som på skolen. Disse henger oppslått inne i SFO-lokalet, og du finner dem her på nett. Ordensreglement for skolen

Se også skoleruta her

 

Skoletider Østvang:

  • Mandag: 08.30 - 14.00 (1-4.trinn)
  • Tirsdag: 08.30 - 12.15 (1.4.trinn)
  • Onsdag: 1A+2A: 08.30 - 12.25(SFO tid fra 12.25) - 1B+2B: 10.05 - 14.00 (SFO tid fra 08.30 - 10.05) *
  • Onsdag: 3.trinn/4.trinn 08.30 - 14.00
  • Torsdag: 1A: 08.30 - 12.25 (SFO fra 12.25) - 1B: 10.05 - 14.00 (SFO fra 08.30) *
  • Torsdag: kl 08.30-14.00 2.trinn/3.trinn/4.trinn
  • Fredag: 08.30-12.15 (1-3.trinn/4.trinn 14.00)

*Delte dager 1.trinn og 2.trinn onsdager 08.30/10.05 - 12.25/14.00

 *Delte dager 1.trinn torsdager 08.30/10.05 - 12.25/14.00

Minner om at SFO er åpent før skoletid og etter skoletid hver dag (07.15-16.30)

Bilde av SFO-bygget på Østvang