Kontaktinformasjon

SFO-leder: tlf 62 56 42 57/ 951 10 776

SFO i åpningstiden: tlf 468 59 896 (base), 62 56 42 57 (kontor)

E-post: nils.arne.ronning@loten.kommune.no

Søknad om plass SFO-portalen

Rektor: tlf. 62 56 42 63

Inspektør: tlf 62 56 42 62

Sekretær: tlf 62 56 42 59/ 468 59 695

Telefon SFO: tlf 468 59 896

 

Gi beskjeder

Ønsker du å gi beskjeder utenom åpningstiden, kan du sende tekstmelding til SFO sin telefon: 468 59 896. 

Mobilskoleløsningen er også mulig å bruke:
Send sms til 03686. Start melding med: OSTVANG (mellomrom) SFO (mellomrom) melding.

 

Åpningstider Østvang SFO

Åpningstider: 07.00-16.30

Tider på SFO:

Mandag: 07.00-08.30/14.00-16.30

Tirsdag/fredag: 07.00-08.30/12.15-16.30

Onsdag: 07.00-10.05/12.25-16.30

Torsdag:07.00-10.05/12.25-16.30

I skolens ferier er SFO åpen hele dagen, med kjernetid fra kl. 10.00 – 14.00.
SFO holder stengt uke 29 og 30 dersom det ikke gis annen beskjed.


Planleggingsdager

Skoleårets planleggingsdager 2017/2018 vil være:
15,16 og 17 august, 30. november, 25. januar.


Dagsrytme

Kl. 07.00 – 08.15: Frilek
Etter skoletid: Frilek/ leksehjelp/ planlagte aktiviteter
Ca kl. 14.00: Måltid.
Etter mat: Frilek/planlagte aktiviteter
Vi stenger 16.30

 

Måltider

Frokost: 07.00-08.00

Smøremåltid: 14.00-14.30

Varmmat på fredager.


Vi benytter skolekjøkkenet og SFO til måltidet. Vi synes det er viktig å ha felles bordsetting, slik at vi kan innarbeide gode matrutiner. Vi øver blant annet på å vente på tur, sende maten videre, takke pent for maten osv.
Vi får dessuten en god mulighet til å sitte rolig og snakke sammen.


Barnegruppa

Barnegruppa består i år av 106 barn.
De som ikke har hel plass, har mulighet til å kjøpe ekstra dager dersom det skulle være behov for det. Dette avtales SENEST DAGEN FØR, slik at vi kan vurdere om vi har mulighet til å ta imot barnet. Noen barn går turnus, og det er derfor flere  barn i enkelte perioder. Det er IKKE mulig å kjøpe eller bytte dager i skolens ferier.

Vi ønsker at all informasjon om at eleven har fri skal sendes på mobilskole eller vanlig SMS.


Foreldresamarbeid

For oss er det veldig viktig at vi har god kontakt med dere foreldre/foresatte.
I løpet av høsten kommer det en infoskjerm hvor det blir lagt ut beskjeder, i tillegg legges beskjeder om ferier ut på Its Learning. .
For oss som jobber i SFO er daglig kontakt den viktigst informasjonskanalen med foreldrene. Vi kan gjennom daglige samtaler ved levering og henting få gitt hverandre informasjon som angår barnet.


Kvalitetsplan

Vi har utarbeidet en egen kvalitetsplan for SFO-ene i Løten. 


Ordensregler

Det er de samme ordensreglene som gjelder på SFO, som på skolen. Disse henger oppslått inne i SFO-lokalet, og du finner dem her på nett. 


Viktige datoer skoleåret 2017/2018:

15,16,17 aug.Planleggingsdager—SFO stengt
20.aug.Første skoledag
10.sept.Utsendelse høstferielapper
28.sept.Innlevering høstferielapper
Uke 41Høstferie (8/10-12/10)
30.nov.            Planleggingsdag—SFO stengt
19.nov.            Utsendelse juleferielapper
7.des.              Innlevering juleferielapper
24.des-2.jan.Juleferie (24/12-2/1)
27.des.             SFO holder åpent 07.00-16.30
28.des.SFO holder åpent 07.00-16.30
2.jan.SFO holder åpent 07.00-16.30
7.jan.             Utsendelse vinterferielapper
24.jan.Innlevering vinterferielapper
25.jan               Planleggingsdag—SFO stengt
Uke 8Vinterferie (18/2-22/2)
4.mars            Utsendelse påskeferielapper
29.mars           Innlevering påskeferielapper
Uke 16Påskeferie (15/4-22/4)

8.april 

Utsendelse sommerferielapper
17.aprilSFO stengt (ons. før skjærtorsdag)
3.maiInnlevering sommerferielapper
1.maiSFO stengt
30.mai  Kr. Himmelfart—SFO stengt
10.juni 2.dag pins, SFO stengt
21.juni             Siste skoledag
Uke 29 og 30:Sommerstengt

Se også skoleruta her