Velkommen til Løten


Løten er en aktiv kommune med et hyggelig sentrum, midt mellom Hamar og Elverum. Edvard Munch er født i Løten, og vi inviterer både til Munch-senteret, Munch-stien og fotopunktet ved fødestedet. Vi har et rikt fritidstilbud, og er en kommune i vekst. Velkommen!

Tlf  ♦  Se våre ledige tomter her Krisehjelp

Voksenopplæring

Arbeids- og opplæringssenteret gir tilbud om opplæring etter § 4 A-2 i opplæringslova.

Voksne med særskilte behov har rett til opplæring og spesialundervisning på grunnskolens område slik at de kan ivareta og utvikle sin kompetanse innenfor levekårsområdene bolig, arbeid og fritid.

Opplæringa gis innenfor alle grunnskolenes fagområder, samt ADL-trening. Opplæringa har som mål å utvikle og vedlikeholde grunnleggende ferdigheter. Sentralt i arbeidet står kommunikasjon og samhandling, og styrking av elevenes livskvalitet.

Søknadsfrist 20.februar for kommende skoleår.

 

Sist endret: 09.02.2015
|
|
|