Løten kommune skal være en attraktiv arbeidsgiver med god tjenestekvalitet som bidrar til at kommunen er et godt sted å bo og leve i.

Ansatte i Løten kommune skal være stolte av å jobbe i kommunen.Bilde fra arbeidsgiverstrategien

Dette skal vi oppnå gjennom at:

  • Vi er bevisste på kvalitet og setter tjenestemottaker i sentrum

  • Vi bygger laget gjennom «vi-følelsen»

  • Vi tar i bruk og utvikler medarbeidernes kompetanse

  • Vi utvikler organisasjonen og tjenestene sammen

Se mer om å jobbe i Løten kommune i vår arbeidsgiverstrategi, våre etiske retningslinjer og vårt verdigrunnnlag

Vil du også ha en spennende jobb i kommunen?
Sjekk ut våre ledige stillinger