Løten Virke er et kommunalt tiltak som gir tilbud om aktivitet, opplæring og sysselsetting til voksne i Løten med behov for bistand.

Målsetting for virksomheten:

Løten Virke skal gjennom aktivitet, opplæring og arbeid gi den enkelte bruker et individuelt tilpasset tilbud som innebærer trivsel, trygghet og utvikling.

Kontaktinfo
Telefon: 62 56 42 25 / 62 56 42 26

Avdelingsleder: Ragnhild Bekk tlf. 957 89 39,
ragnhild.bekk@loten.kommune.no
>> Se oversikt over ansatte her

Besøksadresse:
Veenslivegen 11, 2340 Løten


Vi har organisert våre tjenester i følgende baser: