Løten Virke er et kommunalt tiltak som gir tilbud om aktivitet, opplæring og sysselsetting til voksne i Løten med behov for bistand.
 

Målsetting

Løten Virke skal gjennom aktivitet, opplæring og arbeid gi den enkelte bruker et individuelt tilpasset tilbud som innebærer trivsel, trygghet og utvikling.


Kontakt oss

Telefon: 62 56 42 25 / 62 56 42 26
Besøksadresse: Veenslivegen 11, 2340 Løten

Avdelingsleder: Ragnhild Bekk tlf. 95 78 92 39, ragnhild.bekk@loten.kommune.no

>> Se oversikt over ansatte her


Vi har organisert våre tjenester i baser: