Elever ved Løten ungdomsskole

Besøksadresse: Skolevegen 1
Postadresse: Postboks 113, 2341 LØTEN/ post@loten.kommune.no

Rektor: Kjell-Arne Østvold Tlf. 62 56 42 36/ 990 19 797

Assisterende rektor: Jens-Petter Svenkerud Tlf. 62 56 42 34

Helsesøster: Ann Kjærsti Svalheim/ ann-kjaersti.svalheim@loten.kommune.no /
Tlf. 62 56 41 60

Sekretær/ skoleskyss: Anne Engelund, Tlf. 62 56 42 33

 

Administrasjon:

Rektor: Kjell-Arne Østvold, Tlf. 62 56 42 36 / 990 19 787

Assisterende rektor: Jens Petter Svenkerud, Tlf. 62 56 42 34 / 468 08 268

Spes. ped: Anne Kristi Flermoen, Tlf. 62 56 42 38 / 916 84 925

Rådgiver: Liv Rundhaugen, Tlf. 62 56 42 37 / 415 12 010

Sosiallærer: Lene Oppegård Sveen, Tlf. 62 56 42 39 / 909 80 977

Sekretær, skoleskyss: Anne Engelund, Tlf. 62 56 42 33


Lærere og assistenter:


Renholdere:

  • Bente Bakke
  • Anita Johansen
  • Borgny Nordsetengen
  • Hlei Lang Phun


Skolelege:

  • Andrine Morken Wold


Helsesøster: 

  • Ann-Kjærsti Svalheim

Løten ungdomsskole ligger i sentrum av Løten kommune og sto ferdig i 1960.
Skolen har 233 elever, og er den eneste ungdomsskolen i Løten kommune.

Skoleruta

Se skoleruta med oversikt over skolestart, planleggingsdager og ferier her


Handlingsplan mot mobbing

På skolen arbeider vi alle for et godt miljø og høy trivselsfaktor hos både elever og ansatte. Vi ønsker å være en god skole for alle, derfor legger vi til rette for at det skal skje mye interessant og spennende på skolen.
Les vår handlingsplan mot mobbing her

Løten folkebibliotek holder til i egne lokaler i sammenheng med ungdomsskolen.
Både skolen og biblioteket har gjennomgått omfattende rehabilitering og nybygging de senere år.
Se
bibliotekets siderher
.