Street art på Løten ungdomsskole

Besøksadresse: Skolevegen 1
Postadresse: Postboks 113, 2341 LØTEN/ post@loten.kommune.no

Løten ungdomsskole ligger i Løten sentrum. Vi har rundt 230 elever, og er den eneste ungdomsskolen i Løten kommune. Skolen ble bygget i 1960. Løten folkebibliotek holder til i egne lokaler i tilknytning til ungdomsskolen.

 

Ansatte:

Rektor: Kjell-Arne Østvold, Tlf. 62 56 42 36 / 990 19 787

Assisterende rektor: Kristian Øverby, Tlf. 62 56 42 34 / 474 73 132 

Spesialpedagog: Anne Kristi Flermoen, Tlf. 62 56 42 38 / 916 84 925

Yrkesfaglig rådgiver: Liv Rundhaugen, Tlf. 62 56 42 37 / 415 12 010

Sosialfaglig rådviger: Lene Oppegård Sveen, Tlf. 62 56 42 39 / 909 80 977

Sekretær, skoleskyss: Anne Engelund, Tlf. 62 56 42 33

Skolelege: Andrine Morken Wold

Helsesykepleier: Ann-Kjærsti Svalheim


Teamleder 8. trinn:

Thea Hensvold Haave: thea.hensvold.haave@edu.loten.kommune.no


Teamleder 9. trinn:

Hilde Lang-Ree: hilde.lang-ree@edu.loten.kommune.no


Teamleder 10. trinn: 

Helene Ihler Østvold: helene.ihler.ostvold@edu.loten.kommune.no
 

Skoleruta


Handlingsplan mot mobbing

På skolen arbeider vi alle for et godt miljø og høy trivselsfaktor hos både elever og ansatte. Vi ønsker å være en god skole for alle, derfor legger vi til rette for at det skal skje mye interessant og spennende på skolen.