LAOS, Løten arbeids- og opplæringssenter er et kommunalt tiltak som gir tilbud om aktivitet, opplæring og sysselsetting til voksne i Løten med behov for bistand.

Målsetting for virksomheten:

Arbeids- og opplæringssenteret skal gjennom aktivitet, opplæring og arbeid gi den enkelte bruker et individuelt tilpasset tilbud som innebærer trivsel, trygghet og utvikling.

Kontaktinfo
Telefon: 62 56 42 25 / 62 56 42 26

Avdelingsleder: Ragnhild Bekk tlf. 62 56 42 25,
ragnhild.bekk@loten.kommune.no
>> Se oversikt over ansatte her

Besøksadresse:
Løiten Brænderi (gml. administrasjonsbygget), Brennerivegen 10


Vi har organisert våre tjenester i følgende enheter:  

  • Aktivitetstilbud; med hovedbase i lokalene ved Løten Brenneri
  • Løten vaskeri og tekstil   Les mer her
  • Løten ved og service   Les mer her
  • Voksenopplæring 
  • Aktivitet  Les mer her