Her finner du kartløsningene som tilbys av Løten kommune, samt lenker til andre løsninger som tilbyr kartdata og temadata fra Løten. Løsningene er interkommunale og felles for kommunene Hamar, Stange og Løten.

Trykk på "knapp" med globus for å starte valgt kartløsning:

Kommunekart
Kommunekart.com er kommunens kartdata på alle plattformer: PC, Mac, mobiltelefon og nettbrett. Finnes også som egen gratis app, Kommunekart.
Om Kommunekart

Innsyn i kommunens kartdata 
Kartløsning med daglig oppdaterte kart, matrikkeldata og arealplaner, i tillegg til mange nyttige funksjoner. Tilrettelagt for nettleser Internet Explorer versjon 10 og 11. Fungerer ikke i Google Chrome. Info om Hedmarkenkart.

Kartløsning for innsyn i kommunens arealplaner med bestemmelser, samt mulighet for å gi direkte tilbakemelding til planer som er ute på høring.

Hedmarken i 3D
Kartløsning som viser terreng og bygg tredimensjonalt. I tillegg finner du her modeller av enkelte planlagte / pågående byggeprosjekter og kommunens arealplaner.

Kjøp av digitale kartdata
Kartløsning for kjøp av digitale kartdata (basiskart og/eller arealplaner). leveres som sosi- eller dxf-fil. 

Sykkelveg

Sykkelruteplanleggeren
Planlegg din egen sykkeltur eller hent anbefalte ruter.