Velkommen til Løten


Løten er en aktiv kommune med et hyggelig sentrum, midt mellom Hamar og Elverum. Edvard Munch er født i Løten, og vi inviterer både til Munch-senteret, Munch-stien og fotopunktet ved fødestedet. Vi har et rikt fritidstilbud, og er en kommune i vekst. Velkommen!

Tlf  ♦  Se våre ledige tomter her Krisehjelp

BUK: Skjema for søknad om midler fra BUK (Barn og unges kommunestyre)

Barn og unges kommunestyre (BUK) deler årlig ut kr. 20.000, fordelt på 10.000 hvert halvår. Disse pengene gis til gode formål for barn og unge.

Tildeling av midler vil skje i påfølgende BUK-møte.

Her finner du kriteriene for å motta midler fra BUK

Her kan du laste ned vårt

Last ned og fyll ut søknadssskjema, som sendes hit:                                                 

Barn og unges kommunestyre, Postboks 113, 2341 Løten eller på mail: post@loten.kommune.no

Har du spørsmål, ta kontakt med sekretær i BUK: Edel Klaape-Aasdal:
tlf. 62 56 40 16/ 
edel.klaape.aasdal@loten.kommune.no

Sist endret: 11.11.2014
|
|
|