Barn og unges kommunestyre (BUK) deler årlig ut kr. 20.000, fordelt på 10.000 hvert halvår. Disse pengene gis til gode formål for barn og unge.


Tildeling av midler

Tildeling av midler vil skje i påfølgende BUK-møte.

Her finner du kriteriene for å motta midler fra BUK

Her kan du laste ned vårt søknadsskjema


Last ned og fyll ut søknadssskjema, som sendes hit:                                                 

Barn og unges kommunestyre, Postboks 113, 2341 Løten eller på mail: post@loten.kommune.no