I samme format som industristien fra Klevfos og kulturstien ved Løten kirke, er det også en løype i Munchs fotspor. Den starter på Klevfos ved parkeringsplassen og har følgende punkter:

Her finner du info-tavler om Munch i Løten Informasjonstavle på fotopunktet

  • Klevfos Industrimuseum, parkeringsplassen
  • Klevfos Industrimuseum, arbeiderboligen (hvitt hus på oversiden av parkeringen)
  • By gård
  • Tofsrud
  • Fotopunkt ved Munchs fødested, Engelaug østre 


Om tavlene

Klevfos: Det ligger to tavler på Klevfos industrimuseum - en ved parkeringsplassen og en utenfor Arbeiderboligen på oversiden av veien (Klevbakken) ved innkjøringen til Klevfos. Arbeiderboligen ble flyttet fra Tofsrud og var kasernen som Christian Munch arbeidet i. Gode parkeringsmuligheter for bil og buss.

By gård: Gården By var familien Munchs første bosted og fødestedet til Munchs søster Sophie. Her kan man parkere buss ved innkjøringen fra fv 116. Det er mulig å stoppe med bil ved gården.

Tofsrud: Beskrivelse av Tofsrudmoen, som er borte nå, men fra rasteplassen der tavlen står kan man se utover kulturlandskapet. Her er det ikke mulig å kjøre inn med stor buss. Bil og minibuss går greit.

Fotopunktet ved fødestedet: Ved fødegården Engelaug Østre, er det opparbeidet en plass med benker og fri siktlinje til huset der Edvard Munch ble født i 2. etasje. Her er det plass til buss.


Fødestedet Engelaug østre

Edvard Munch ble født på gården Engelaug østre på Ådalsbruk. Her har Løten kommune fått bygget et fotopunkt hvor man kan stå og ta bilder av huset og gården der han ble født.
Området rundt gården er satt i stand på en slik måte at det er lett å se fødestedet. Stedet ser ut omtrent som det gjorde på 1860-tallet.
 

Skrik på fotopunktet (Foto: JH Studios)