Byggesaksbehandling er en del av virksomheten Teknisk forvaltning i Løten kommune.
Byggesøknader sendes enten via Byggsøk eller i posten til Løten kommune, postboks 113, 2340 Løten/ post@loten.kommune.no

 

  Dette kan du bygge uten å søke:


  Planer og kart

  I vår kartløsning PlanInnsyn på nett finner du både reguleringsplaner, kommuneplan og bestemmelser til de enkelte områdene. 

   

  Byggesøknad og vedlegg


  Andre søknadsskjemaer i forbindelse med byggesøknader:


  Saksbehandlingsfrister:

  Det er vanligvis tre ukers saksbehandlingstid for en komplett ett-trinns byggesøknad uten  dispensasjon.

  Rammesøknad: 12 uker
  Dispensasjonssøknad: 12 uker
  Søknad hvor det har kommet naboinnsigelser: 12 uker
  Ferdigattest: 3 uker

   

  Byggesaksbehandler:

  Kontakt gjerne byggesaksbehandler og avtal et møte om du har behov for å gå gjennom byggesøknaden, eller har flere spørsmål.

  Byggesaksbehandler Gerd Aina Isaksen, epost: gerd.aina.isaksen@loten.kommune.no