Byggesaksbehandling er en del av virksomheten Teknisk forvaltning i Løten kommune.
Byggesøknader sendes enten via Byggsøk eller i posten til Løten kommune, postboks 113, 2340 Løten.
Tlf. servicekontoret/ sentralbord: Tlf. 62 56 40 00.


Byggesaksbehandler:

Kontakt gjerne byggesaksbehandler og avtal et møte om du har behov for å gå gjennom byggesøknaden, eller har flere spørsmål.


Dette kan du bygge uten å søke:

>> Se hva du kan bygge uten å søke
>> Bygge garasje uten å søke
>> Sette opp tilbygg uten å søke


Planer og kart

I vår kartløsning PlanInnsyn på nett finner du både reguleringsplaner, kommuneplan og bestemmelser til de enkelte områdene. 

>> PlanInnsyn (NB! Tar litt tid å laste opp)
>> Kart (kommunekart.com)

 

Byggesøknad og vedlegg

>> Elektronisk byggesøknad (Byggsøk)
>> Kartutsnitt/ situasjonsplan 1:500 (link til kommunekart) og tegninger av tiltaket (som vedlegg).
>> Papirbasert skjema og blanketter (Direktoratet for byggkvalitet)
>> Verktøy og veivisere (Direktoratet for byggkvalitet)
>> Statens kartverk
>> Hvor stort kan du bygge?

 

Andre søknadsskjemaer i forbindelse med byggesøknader:

>> Utslippstillatelse - søknad
>> Sanitærabonnement - søknad
>> Søknad for oljeholdig avløpsvann