Byggesaksbehandling er en del av virksomheten Teknisk forvaltning i Løten kommune.
Byggesøknader sendes enten via Byggsøk eller i posten til Løten kommune, postboks 113, 2340 Løten/ post@loten.kommune.no

 

  Dette kan du bygge uten å søke:

  >> Se hva du kan bygge uten å søke
  >> Bygge garasje uten å søke
  >> Sette opp tilbygg uten å søke


  Planer og kart

  I vår kartløsning PlanInnsyn på nett finner du både reguleringsplaner, kommuneplan og bestemmelser til de enkelte områdene. 

  >> PlanInnsyn (NB! Tar litt tid å laste opp)
  >> Kart (kommunekart.com)

   

  Byggesøknad og vedlegg

  >> Elektronisk byggesøknad (Byggsøk)
  >> Kartutsnitt/ situasjonsplan 1:500 (link til kommunekart) og tegninger av tiltaket (som vedlegg).
  >> Papirbasert skjema og blanketter (Direktoratet for byggkvalitet)
  >> Verktøy og veivisere (Direktoratet for byggkvalitet)
  >> Statens kartverk
  >> Hvor stort kan du bygge?

   

  Andre søknadsskjemaer i forbindelse med byggesøknader:

  >> Utslippstillatelse - søknad
  >> Sanitærabonnement - søknad
  >> Søknad for oljeholdig avløpsvann


  Byggesaksbehandler:

  Kontakt gjerne byggesaksbehandler og avtal et møte om du har behov for å gå gjennom byggesøknaden, eller har flere spørsmål.