Velkommen til Løten


Løten er en aktiv kommune med et hyggelig sentrum, midt mellom Hamar og Elverum. Edvard Munch er født i Løten, og vi inviterer både til Munch-senteret, Munch-stien og fotopunktet ved fødestedet. Vi har et rikt fritidstilbud, og er en kommune i vekst. Velkommen!

Tlf  ♦  Se våre ledige tomter her Krisehjelp

Sykkelruteplanlegger for hele Hedmarken

Planlegg din sykkelrute på mobiltelefon, nettbrett eller PC!

Sykkelveg er en brukervennlig ruteplanlegger for syklister. Her planlegger du sykkelruten ved å peke direkte i kartet eller ved å søke på adresse / stedsnavn. Du kan skrive ut kart med rute- beskrivelse og profil, som du kan ta med på turen. Eller du bruker mobiltelefonen som da også viser din plassering til enhver tid i forhold til planlagt rute. I tillegg er det mulig å eksportere ruten ut til din sykkelcomputer. Om man trenger tips til en fin sykkeltur så ligger det også inne anbefalte sykkelturer.  

Det er Statens vegvesen som er initiativtager til denne ruteberegneren for syklister. Rutene blir beregnet med en spesialutviklet ruteberegner for syklister, som tar hensyn til terrenget og type sykkelveg. Rutene blir beregnet ut i fra en såkalt ”ruteprofil”. I profilen brukes ulike egenskaper fra sykkelvegnettet for å finne beste sykkelveg. I tillegg til å beregne lengde og høydedifferanser brukes det egenskaper fra sykkelvegnettet som; type veg (gang- sykkelveg, bilveg, stier, og lignende), tillatt kjøreretning, sykkelforbud, fartsgrenser og trafikkmengde.

For området rundt Hamar by består sykkelvegnettet, som brukes i ruteberegningen, av bilveger, gang- sykkelveger (hentet fra Nasjonal vegdatabank), stier, traktor- og skogsbilveger, o.l. For området ellers benyttes kun bilveger, gang- sykkelveger og skogsbilveger. Sykkelvegnettet oppdateres av Vegvesenet sammen med kommunene Hamar, Løten, Stange og Ringsaker.

God sykkeltur!

Gå til sykkelveg-planleggeren her: http://www.sykkelveg.no/


Sist endret: 09.05.2017
|
|
|