Hver fredag kl. 19.00-22.00 i Løtenhallen! (NB: fra etter høstferien til påskeferien)

Tilbudet gjelder for dere som går i 7 klasse og opp til 1. klasse på videregående. 

Åpen hall er et gratis aktivitetstilbud med forskjellige idrettslag. Det skjer i Løtenhallen (Skolevegen 3)
Ta med deg vennene dine til Åpen Hall, der dere kan drive med allsidige aktiviteter, og treffe jevngamle til sosialt samvær og for eksempel ballspill, bordtennis, klatring, delta i kiosksalg osv.
Tilbudet er ikke åpent i ferie og helligdager.

Ansvarlig enhet i kommunen er Ungdommens hus og tilbudet skjer i samarbeid med Løten Idrettsråd.

Foruten ansatte ved Ungdommens hus, vil det også være voksne frivillige fra idretten til stede.
Velkommen til noen trivelige og aktivitetsfylte fredager på Åpen Hall!

Bli med!

Har du spørsmål?
Kontakt leder ved Ungdommens hus, Marius Birkeland Nielsen marius.birkeland.nielsen@loten.kommune.no
Eller kontakt Jambo Milambo tlf. 984 69 105.

Velkommen!