Informasjon om mobilskole

Vi ønsker stadig å forbedre kommunikasjonen mellom skolen og hjemmet. Mobilskole er bruk av SMS for å kunne kommunisere raskere og mer effektivt. Ordningen vil ikke erstatte annen kommunikasjon som brev og e-post, men er et godt alternativ for hastemeldinger og påminnelser. Mobilskole vil også være en del av Løten ungdomsskoles beredskap mot uforutsette alvorlige hendelser.

Mobilskole vil bli brukt på disse områdene:

  • Foreldre og foresatte sender melding om fravær til skolen.
  • Foreldre og foresatte vil motta viktige påminnelser og endringer fra skolen.
  • Skolen vil sende ut varslings-sms ved uforutsette hendelser.

Når du skal gi beskjed om fravær eller sykdom ønsker vi at du benytter deg av denne tjenesten. Meldingen du sender vil da komme som en e-post til kontaktlærer og du vil få en bekreftelse på at meldingen er mottatt. Dere skal ikke ringe skolen eller sende SMS til kontaktlærers mobil. Vi ønsker at alle slike meldinger skal komme før kl 08.00 om meldingen gjelder sykdom eller fravær den dagen.

Slik sender du SMS til skolen/kontaktlærer

Send SMS til 03686, og start meldingen med LOTENU og klasse. En beskjed til kontaktlærer i 8a vil se slik ut: LOTENU (mellomrom) 8a (mellomrom) Per er syk i dag. Hilsen Lise. Sendes til 03686. Skal en beskjed til skolens administrasjon, startes meldingen med LOTENU (mellomrom) og meldingen.

Det er viktig at navnet på eleven står i meldingen!

Behandling av sendte meldinger

Sendte SMS blir loggført med dato, tid, telefonnummer og innhold. Skolen har på den måten full oversikt over all kommunikasjon som er sendt til skolen via mobil, og kan raskt og enkelt sjekke om meldingen kommer fra et nummer som er registrert på en elev. Det er kun skolen som har tilgang på denne informasjonen, etter gjeldende regler fra Datatilsynet.

Mobilskole er et gratis og frivillig tilbud fra skolen. Foreldre og foresatte kan når som helst velge og ikke delta. Vi oppfordrer allikevel alle foreldre og foresatte til å være med, da dette vil skape en mer direkte kommunikasjon mellom skole og hjem. Mer info finnes på www.mobilskole.no

Riktig mobilnummer

Det er derfor viktig at vi har riktig mobilnummer til alle skolens elever, samt alle foreldre og foresatte.