Aktivitetstilbud
Vi gir tilbud om ulike aktiviteter på dagtid. Aktivitetstilbudene har som mål å fremme utvikling hos brukerne gjennom deltagelse i samhandlingssituasjoner og gjennom opplevelser i og utenfor senteret.
Senterets målsetting om å legge til rette for trivsel, trygghet og utvikling er gjeldende for aktivitetstilbudene som gis ved senteret.

Av aktiviteter kan nevnes: Musikk, drama, uteopplevelser, bading, sansestimulering, avisredaksjon og forming.