Aktivitetstilbud
Vi gir tilbud om ulike aktiviteter på dagtid. Aktivitetstilbudene har som mål å opprettholde ferdigheter og fremme utvikling hos brukerne gjennom deltagelse i samhandlingssituasjoner, og gjennom opplevelser i og utenfor senteret.
Senterets målsetting om å legge til rette for trivsel, trygghet og utvikling er gjeldende for aktivitetstilbudene som gis ved senteret.

Av aktiviteter kan nevnes: Musikk, uteopplevelser, sansestimulering og avisredaksjon.