Aktivitetene i basen tar utgangspunkt i sanselige opplevelser. Tilbudet blir individuelt tilpasset, og rettet mot personer med sammensatte behov.

Eksempel på aktiviteter er samspill- og kommunikasjonstrening, musikk og bevegelse, visuell- auditiv- eller taktil sansestimulering.

I sanserommet kan en oppleve ro, nærhet, trygghet, stressreduksjon, velvære, glede og spenning. Sanserommet har ulike lyd- og lyseffekter for å gi opplevelser.

Sans og samling