Grønn Omsorg er et dagtilbud for mennesker med demens i tidlig fase

Tilbudet drives av:
Ingunn Sigstad Moen tlf. 950 49 637

Åpningstider: Tirsdag og torsdag fra ca. kl. 9.30-14.30.

Tilbudet har plass til 6 brukere, og alle blir hentet og kjørt hjem med drosje.


Grønn Omsorgs tilbud (også kalt Inn på tunet) er et samarbeid mellom gårdbruker og Løten kommune. Tilbudet er lokalisert i bryggerhuset på småbruket Lillehov.


Målsetting for tilbudet

Å gi brukerne en meningsfylt hverdag, og å opprettholde nåværende funksjonsnivå så lenge som mulig. Dette kan bidra til at brukeren får bo i sitt hjem lenger. Avlasting for pårørende er også en viktig målsetting for dagtilbudet.
Brukerne må ha symptomer på demens, og må være i relativt god fysisk form.


Innhold

Aktivitetene på tilbudet er enkle og vel kjente.Vi legger vekt på å ”huske med hendene” dvs. aktiviteter som sitter i hendene til tross for en sviktende hukommelse. Vi bruker gården og omgivelsene rundt, og følger vær og årstid. Eksempler kan være plukke bær, gå turer, bake brød, kontakt med dyr (høner, kaniner, griser), drikke kaffe i skogen, binde kornband, matlaging, veving, enkle snekkerarbeider m.m.


Betaling

Kommunens gjeldende satser for dagtilbud. Det betales en egenandel som inkluderer to måltider og transport.