Løten Kommune opprettet januar 2014 et demensteam. Formålet med dette er å kunne bistå personer med demens- symptomer og deres pårørende. Vi reiser ut på hjemmebesøk for samtale og kartlegging. Demensteamet samarbeider med fastlege, arbeidslag for demens i hjemmesykepleien og ellers andre aktuelle tjenester eller instanser.
 

Kontaktinformasjon: Guro Brenden og Mina Frankmoen Norin

Demenskoordinator:
Guro Brenden, geriatrisk sykepleier,
tlf. 941 34 354 guro.brenden@loten.kommune.no

Mina Frankmoen Norin, ergoterapeut,
tlf. 62 56 41 40, mina.frankmoen.norin@loten.kommune.no

Tilgjengelig hver mandag, tirsdag og torsdag:
Tlf 941 34 354.

Andre dager: Tlf 479 09 358/ 62 56 41 40.

Besøksadresse:
Løten helsetun, Sykehusvegen 10 (henvend deg i resepsjonen)


Hjemmebasert omsorg

Arbeidslag innen demens i hjemmebasert omsorg:
Demenskoordinator Guro Brenden.

Vi kan tilby:

 • Samtale med pasient og pårørende i en kartlegging og utredningssamtale. 
 • Kartlegging av behov for hjelp.
 • Oppfølging av pasient og pårørende.

Hvorfor er utredning viktig?

 • Utelukke andre sykdommer som ligner på demens.
 • Vurdering av medisiner.
 • Legge til rette hjemmesituasjonen

I Løten har vi inngått en samarbeidsavtale med Nasjonalforeningen for folkehelsen slik at kommunen er en demensvennlig kommune. Serviceansatte og transportnæringen har gått på kurs, slik at de har økt kunnskap og kan gi bedre service til personer med demens. 

Du trenger ikke henvisning fra lege for å benytte deg av tjenesten, men vi kontakter fastlegen din ved behov.
Dette skjer i samarbeid med deg og evt pårørende.

Aktuelle tiltak:

 • Tilrettelegging av hjemmesituasjonen.
 • Dagsenter og dagaktiviteter.
 • Grønn omsorg/Inn på tunet.
 • Matombringing. Det gis tilbud om utkjøring av varm mat.
 • Bistand fra Frivilligsentralen (for eksempel følge til lege, frisør og likende).
 • Hjemmehjelp.
 • Omsorgsbolig.
 • Hjelpemidler som støtter hukommelse og bidrar til økt sikkerhet. 
 • Trygghetsalarm.
 • Aktivitetsvenn

Vil du lese mer om demens?


Relaterte tjenester: