Vinter på Budor!

Velkommen til Løten
Løten er en aktiv kommune med et hyggelig sentrum, midt mellom Hamar og Elverum. Edvard Munch er født i Løten, og vi inviterer både til Munch-senteret, Munch-stien og fotopunktet ved fødestedet. Vi har et rikt fritidstilbud, og er en kommune i vekst. Velkommen! 

Tlf  ♦  Se våre ledige tomter her Krisehjelp

Demensteamet

Løten Kommune opprettet januar 2014 et demensteam. Formålet med dette er å kunne bistå personer med Demensteamet; fra v: Guro Brenden og Agnethe Slaatten Bergdemens- symptomer og deres pårørende. Vi reiser ut på hjemmebesøk for samtale og kartlegging. Demensteamet samarbeider med fastlege, arbeidslag for demens i hjemmesykepleien og ellers andre aktuelle tjenester eller instanser.

Kontaktinformasjon:

Demenskoordinator: Guro Brenden, geriatrisk sykepleier,
tlf. 941 34 354 guro.brenden@loten.kommune.no

Agnethe Slaatten Berg, ergoterapeut,
tlf. 986 37 067 agnethe.slaatten.berg@loten.kommune.no

Hver mandag, tirsdag og torsdag: Tlf 941 34 354.
Andre dager: Tlf 986 37 067/ 62 56 41 40.

Besøksadresse:
Løten helsetun, Sykehusvegen 10 (henvend deg i resepesjonen)

Hjemmebasert omsorg

Arbeidslag innen demens i hjemmebasert omsorg:
Avdelingssykepleier Ingunn Øverby
Demenskoordinator Guro Brenden.

Vi kan tilby:

 • Samtale med pasient og pårørende i en kartlegging og utredningssamtale. 
 • Kartlegging av behov for hjelp.
 • Oppfølging av pasient og pårørende.

Hvorfor er utredning viktig?

 • Utelukke andre sykdommer som ligner på demens.
 • Vurdering av medisiner.
 • Legge til rette hjemmesituasjonen

I Løten har vi inngått en samarbeidsavtale med Nasjonalforeningen for folkehelsen slik at kommunen er en demensvennlig kommune. Serviceansatte og transportnæringen har gått på kurs, slik at de har økt kunnskap og kan gi bedre service til personer med demens. 

Du trenger ikke henvisning fra lege for å benytte deg av tjenesten, men vi kontakter fastlegen din ved behov.
Dette skjer i samarbeid med deg og evt pårørende.

Aktuelle tiltak:

 • Tilrettelegging av hjemmesituasjonen.
 • Dagsenter og dagaktiviteter.
 • Grønn omsorg/Inn på tunet.
 • Matombringing. Det gis tilbud om utkjøring av varm mat.
 • Bistand fra Frivilligsentralen (for eksempel følge til lege, frisør og likende).
 • Hjemmehjelp.
 • Omsorgsbolig.
 • Hjelpemidler som støtter hukommelse og bidrar til økt sikkerhet. 
 • Trygghetsalarm.
 • Aktivitetsvenn

Vil du lese mer om demens?

Les vår brosjyre om demensomsorg i Løten!

Løten kommunes delplan for demenssykdom (2012-2025)

Relaterte tjenester:

 

 

Sist endret: 24.10.2016
|
|
|
 • Inger Ruud Veflingstad og Guro Brenden samarbeider om kursene

  Løten-samfunnet er på god vei til å bli demensvennlig

  Løten kommune jobber for et demensvennlig samfunn. Dette er en kampanje etter TV-aksjonen til inntekt for Nasjonalforeningen. Kommunens koordinator i dette arbeidet er Guro Brenden, som også samarbeider med Hamarregionen demensforening og leder Inger Ruud Veflingstad om å kompetanseheving; en viktig del av dette arbeidet er å sørge for at Løten-samfunnet får bedre kompetanse om mennesker med demens, slik at disse kan få en enklere hverdag