Løten kommune blir som den første kommunen i Hedmark og Oppland, demensvennlig.Logo demensvennlig samfunn Løten kommuneDet skjer gjennom et samarbeid med Nasjonalforeningen for folkehelsen.

Dette ble markert med et åpent møte for alle innbyggere i Løten,i juni 2015. 

«Mennesker med demens kan få en bedre hverdag, dersom hver enkelt av oss bidrar med forståelse, respekt og støtte»

Hva er demensvennlig samfunn?
Demensvennlig samfunn er et ledd i at mennesker som er rammet av demens skal bli møtt med økt kunnskap, respekt og forståelse. Spesielt mennesker som jobber i servicenæringen og transportnæringen skal bli kurset slik at mennesker som er rammet av demens kan fortsette å bli inkludert i samfunnet og ha sosial deltagelse, med en hjelpende hånd.

Dette er en svært viktig sak for Løten kommune. Vi er den første kommunen i Hedmark og Oppland som har vedtatt å bli mer demensvennlig. 

Arbeidsgruppe for demensvennlig samfunn Løten
Det er opprettet en egen arbeidsgruppe for demensvennlig samfunn i Løten: 
Fra venstre: Guro Brenden, demenskoordinator i hjemmesykepleien i Løten, Helge Olai Lundsbakken, leder i eldrerådet, Grethe Harder fra vitus apotek Løten og bakerst stående er Inger Ruud Veflingstad, leder i Hamarregionen demensforening.

Arbeidsgruppa for demensvennlig samfunn Løten

Har du spørsmål?
Kontakt demenskoordinator Guro Brenden, tlf. 62 56 40 00/ guro.brenden@loten.kommune.no 

Se mer: 

Les om Løten kommunes demensteam her
Les vår brosjyre om demensomsorg i Løten!