Løten kommune ble den første demensvennlige kommunen i Hedmark og Oppland (nå Innlandet). Gjennom samarbeid med Logo demensvennlig samfunn Løten kommune Nasjonalforeningen for folkehelsen jobber kommunen med å bidra til at mennesker med demens skal bli møtt med økt kunnskap, respekt og forståelse.

Kommunens demensteam sammen med den lokale arbeidsgruppa har kurset rundt 150 personer fra ulike instanser i kommunen, service- og transportnæringen. Kursene har bestått av veiledning og praktisk kunnskap som kan hjelpe dem i den daglige samhandlingen med denne målgruppen.

 

Se film om arbeidet vårt

Se mer om Løten demensvennlig samfunn i denne samtalen mellom demenskoordinator Guro Brenden, ordfører Marte Larsen Tønseth og Inger Ruud Veflingstad fra Hamarregionen demensforening.


Se også: Demenspodden fra Nasjonalforeningen for folkehelse

Målet er hele tiden å bidra til at mennesker som er rammet av demens kan fortsette å bli inkludert i samfunnet og ha sosial deltagelse, med en hjelpende hånd.

«Mennesker med demens kan få en bedre hverdag, dersom hver enkelt av oss bidrar med forståelse, respekt og støtte»

Løten Kommune opprettet januar 2014 et demensteam. Formålet med dette er å kunne bistå personer med demens- symptomer og deres pårørende. Vi reiser ut på hjemmebesøk for samtale og kartlegging. Demensteamet samarbeider med fastlege, arbeidslag for demens i hjemmesykepleien og ellers andre aktuelle tjenester eller instanser.

Demensteamet

Demenskoordinator:Agnethe Slaaten Berg og Guro Brenden
Guro Brenden, geriatrisk sykepleier,
tlf. 941 34 354 guro.brenden@loten.kommune.no

Agnethe Slaatten Berg, ergoterapeut,
tlf. 62 56 41 40/ 479 09 358
agnethe.slaatten.berg@loten.kommune.no

Besøksadresse:
Løten helsetun, Sykehusvegen 10 (henvend deg i resepsjonen)

Du trenger ikke henvisning fra lege for å benytte deg av tjenesten, men vi kontakter fastlegen din ved behov. Dette skjer i samarbeid med deg og evt pårørende. Demensteamet er tilknyttet Hjemmebasert omsorg. 


Vi tilbyr:

 • Samtale med pasient og pårørende i en kartlegging og utredningssamtale. 
 • Kartlegging av behov for hjelp.
 • Oppfølging av pasient og pårørende.

Hvorfor er utredning viktig?

 • Utelukke andre sykdommer som ligner på demens.
 • Vurdering av medisiner.
 • Legge til rette hjemmesituasjonen

Aktuelle tiltak:

 • Tilrettelegging av hjemmesituasjonen.
 • Dagsenter og dagaktiviteter.
 • Grønn omsorg/Inn på tunet.
 • Matombringing. Det gis tilbud om utkjøring av varm mat.
 • Bistand fra Frivilligsentralen (for eksempel følge til lege, frisør og likende).
 • Hjemmehjelp.
 • Omsorgsbolig.
 • Hjelpemidler som støtter hukommelse og bidrar til økt sikkerhet. 
 • Trygghetsalarm.
 • Aktivitetsvenn

Arbeidsgruppe for demensvennlig samfunn Løten

Demensomsorg er ingen soloprestasjon. Det er et lagarbeid der man er avhengig av et samspill med pasienten og deres pårørende i det miljøet de lever livet sitt. Det er som et tannhjul der flere av de ulike delene må tillpasses for å få fremdrift. Når man aktiverer kunnskap og forståelse i nærmiljøet, kan gode løsninger finneArbeidsgruppa for demensvennlig samfunn Løten sted. Kommunen har opplevd at flere som har gått på kurs i demensvennlig samfunn også har ønsket å være frivillig og bistå i å gjøre meningsfulle aktiviteter sammen med personer som er rammet av demens.

Det er opprettet en egen arbeidsgruppe for demensvennlig samfunn i Løten: 

Fra venstre: Guro Brenden, demenskoordinator i hjemmesykepleien i Løten, Helge Olai Lundsbakken, leder i eldrerådet, Grethe Harder fra Vitus apotek Løten og bakerst stående er Inger Ruud Veflingstad, leder i Hamarregionen demensforening.

Kontakt med arbeidsgruppa skjer gjennom Demensteamet. 

Vil du lese mer om demens?