Kafé forglemmegei på Løten Nærstasjon

Et lavterskel-tilbud til hjemmeboende personer med demenssykdom og deres pårørende, -  som en «kafè i kafeen».
Kaféen er i regi av Hamarregionen demensforening. Kontaktperson: Thea Tangen Engen, tlf. 95974451/ e-post theate@live.no.

Du er velkommen på kafèen Løten Nærstasjon hvor det er holdt av et eget skiltet bord med frivillige hvor du kan slå deg ned om du ønsker det. Mat og drikke kjøpes som ellers i kafeen. 

Tidspunkt: kl. 10:00-12:00 på disse datoene i 2020:

4. januar
18. januarIllustrasjonsbilde fra nærstasjonen (Foto: Marius Birkeland Nielsen)
1. februar 

15. februar
29. februar
14. mars (avlyst)
28. mars (avlyst)
Kafeen er avlyst inntil videre-

25. april 
9. mai 
23. mai 

Velkommen!