Løten kommune har nå kommet godt i gang i prosessen i å kurse de ulike aktørene i å få økt kunnskap om demens og innføring i hvordan yte god service til personer som er rammet av demens.

Innholdet i kurset bestod av:

  • en kort innføring i hva demens er
  • de ulike demenstypene
  • symptomer på demens
  • samt gode råd for hvordan man skal yte service og vise respekt i møte med målgruppen.

Det var en svært aktiv forsamling som deltok på kurset som kom med innspill og spørsmål underveis. Felles for deltagerene er at de ønsket å lære mer om demens og føler et felles ansvar for å imøtekomme denne brukergruppen på en god måte. Samtlige deltakerer på kurset forteller at alle har jevnlig kontakt med kunder både med og uten pårørende med en demensdiagnose.

Kursdeltakere på demensvennlig samfunn

Bildetekst: På bidet ser vi fra venstre 6 personer som representerer Vitus Apotek Løten, de 2 fremst på bildet er ansatt hos Løten Manufaktur og daglig leder hos Trines Frisørsalong. Guro Brenden, demenskoordinator og Inger Ruud Weflingstad, leder i Hamar regionen demensforening, holdt kuset.

Sørg for at alle er delaktige
Berit Fjestad fra Vitus apotek forteller om viktigheten av å henvende seg til den som har demens slik at personen føler seg delaktig, og ikke overse personen selv om pårørende er tilstede. Hun forteller også at de ofte må hjelpe kunder med å telle penger ved betaling, og gjør dette ofte sammen med kunden. Grethe Harder forteller at apoteket har et eget samtalerom de kan benytte seg av dersom det blir behov for å ta opp temaer på tomannshånd.

Apoteket har eget samtalerom som man kan benytte seg av dersom det blir behov for å ta opp temaer på tomannshånd. (Berit Fjestad, Vitus apotek)

Unngå mange valgmuligheter
Unni Østborg, daglig leder av Løten Manufaktur forteller at de ofte må hjelpe personer med å finne riktig klesplagg. De er bevisste på å finne ett eller to klesplagg om gangen slik at man unngår forvirring ved å ta mange valg. Hun tar opp at det er en utfordring dersom noen kommer igjen og kjøper den samme varen flere ganger. Dette er sjeldent, men dersom man kjenner pårørende er det enighet i at det er fint å kunne ringe dem dersom slike hendelser inntreffer.

Være i forkant
Felles for kursdeltagerne var at de har opplevd kunder med noe utfordrende adferd. Vi snakket om viktigheten av å holde roen selv, og at dette kan være et symptom på utrygghet og redsel. Noen fortale at de hadde oppmuntret kunder til å ta med noen de kjente neste gang, og ta vedkommende litt til side. Det kom fram at også disse kundene burde ha rett til å gjøre innkjøp, men det krever tilpassninger.

Frisør og daglig leder av Trines Frisørsalong, Trine Gulbrandsen forteller at de har kunden noe lenger inne, og at mange føler seg trygge. Hun har erfart at enkelte ikke finner igjen veien til kassa, og blir noe forvirret når de skal gå ut. Hun forteller at hun ofte må gi en hjelpende hånd og geleide i riktig retning. Når man er klar over dette, kan man ligge litt i forkant for å skape trygghet. Noen kan glemme frisørtimene, og vi snakket litt om å kunne ringe samme dag for hjelp til påminning.

Kursdeltagerne ga tilbakemelding om at kuset gir dem et økt fokus på demens. Mange hadde lært mye både i forhold til demens som diagnose og kunne dele nyttige erfaringer som vi fikk drøftet sammen. 

Les mer om demensvennlig samfunn i Løten her