Dette var en del av kampanjen for et mer demensvennlig samfunn i regi av Nasjonalforeningen for folkehelsen.Demenskoordinator Guro Brenden tar imot prisen som deles ut av eldre- og folkehelseminister Terje Søviknes
Demenskoordinator Guro Brenden tok imot prisen på vegne av Løten kommune, og Inger Ruud Veflingstad fra Nasjonalforeningen Hamarregionen demensforening, samt ordfører Marte Larsen Tønseth var også tilstede i Oslo på den høytidelige markeringen. 


Løten beste kommune i 2019

- Kampanjen har vært godt forankret i kommunen helt siden starten i 2015, og kan vise til gode resultater. Kursene har favnet bredt om servicenæringen i kommunen, i den grad at personer med demens i stor grad kan føle seg trygge på at de vil møte demensvennlig service i sitt nærmiljø, sa Stein Evensen, styreleder i Nasjonalforeningen for folkehelsen.

Kursene har også ført til ønsker fra mange av deltagerne om å engasjere seg frivillig, noe som også har medført en rekke positive aktiviteter. Det siste årene har kommunen hatt som mål å bli enda bedre på brukermedvirkning, og har tatt i bruk erfaringer fra berørte i sitt arbeid.

De har også vært en positiv ambassadør for kampanjen, og fått en rekke henvendelser om foredrag på nasjonalt nivå og henvendelser fra kommuner som ønsker veiledning og kunnskap om hvordan man går fram for å bli et mer demensvennlig samfunn. Dette har skapt store og positive ringvirkninger.

Fra venstre: generalsekretær i Nasjonalforeningen for folkehelsen, Mina Gerhardsen, demenskoordinator i Løten Guro Brenden, Inger Ruud Veflingstad fra Nasjonalforeningen Hamarregionen demensforening, ordfører i Løten, Marte Larsen Tønseth, eldre- og folkehelseminister Terje Søviknes og styreleder i Nasjonalforeningen for folkehelsen Stein Evensen.

Fra venstre: Generalsekretær i Nasjonalforeningen for folkehelsen, Mina Gerhardsen, demenskoordinator i Løten Guro Brenden, Inger Ruud Veflingstad fra Nasjonalforeningen Hamarregionen demensforening, ordfører i Løten, Marte Larsen Tønseth, eldre- og folkehelseminister Terje Søviknes og styreleder i Nasjonalforeningen for folkehelsen Stein Evensen.


Om kampanjen

Nasjonalforeningen for folkehelsen har drevet kampanjen for et mer demensvennlig samfunn siden 2014. Kampanjens mål er motvirke isolasjon og ensomhet hos personer med demens og bidra til at de skal være inkludert og fortsatt kunne delta i aktiviteter i sine lokalmiljøer.

- Et mer demensvennlig samfunn er det overordnede målet for demensplanen. Dette er et mål som gjelder alle samfunnsområder, og som krever at vi jobber bredt, både med omgivelser, holdninger og kunnskap. Kampanjen til Nasjonalforeningen er et viktig bidrag for å nå dette målet, uttalte eldre- og folkehelseministeren.

Kommunene som deltar i kampanjen driver opplæring av servicepersonell i offentlig og privat virksomhet. Det kan være butikkansatte, taxisjåfører, bussjåfører, bibliotekarer, frisører, ansatte i kirken og apotek.