AvtaleGiro, en tjeneste for automatisk betaling av faste regninger, ble lansert for 20 år siden da Sparebanken Hedmark, som den første banken i Norge, inngikk avtale med leverandøren Nets. Etter en kort periode med testing og tilpasninger ble AvtaleGiro lansert overfor de av innbyggerne i Løten kommune som også var kunder i denne banken. 

Løten i tet
Det er for øvrig ikke første gang Løten er i tet med å ta i bruk revolusjonerende løsninger.
- Løtensokningen Gotmar Rustad var pioner på nettbank i 1996, da Sparebanken Hedmark var først ute i Europa med internettbank, sier Øystein Vasaasen, banksjef Cash Management i Sparebanken Hedmark.  

Bildetekst: Løten kommune feirer 20 år siden oppstart av AvtaleGiro! Fra v: Øystein Vasaasen og Rønnaug Sagbakken i Sparebanken Hedmark, og Rita Irene Stenersen og Hildegunn Kristoffersen i Løten kommune)

– Det er spennende å få være i front på lansering av nye og tjenester som i så stor grad forenkler hverdagen for innbyggere og bedrifter. Nye løsninger er blitt dagligdags for de fleste av oss, med elektronisk signering av lån, mobilbank, klokkebank og mCash, men da AvtaleGiro kom så verden litt annerledes ut, sier Vasaasen.

Mange kom fort i gang
Løten kommune valgte å være raskt på banen med AvtaleGiro i 1995 og mente at løsningen egnet seg bra for innbetaling av kommunale avgifter. De høstet suksess allerede fra første stund. De innbyggerne som var kunder i Sparebanken Hedmark tok kjapt i bruk den nye betalingsløsningen. Allerede en drøy uke etter lanseringen hadde mer enn 12 prosent av innbyggerne AvtaleGiro.

I dag, 20 år senere, er AvtaleGiro blitt vanlig og svært mange husstander benytter nå denne praktiske tjenesten for å betale sine faste utgifter til kommunen. Og om lag 25 prosent av alle regningene som Løten kommune sender ut, betales i dag også med AvtaleGiro.

AvtaleGiro-kunder er bedre betalere
Løten er en middels stor kommune med omtrent 7 600 innbyggere, og det er derfor viktig for oss å ha effektive løsninger for betaling av kommunale avgifter.

I dag tilbyr vi AvtaleGiro som betalingsmåte for alle våre tjenester, enten det er snakk om kommunale avgifter, SFO, barnehage, velferdstjenester eller husleie.

- Alle aldersgrupper bruker AvtaleGiro. Eldre og deres pårørende setter pris på å kunne betale med AvtaleGiro. Slik vet de at de kommunale avgiftene blir betalt korrekt og til rett tid, sier Rita Irene Stenersen, regnskapssjef i Løten kommune. - De som bruker AvtaleGiro er bedre betalere. Purring på denne kundegruppen er nesten borte og vi sparer mye tid. En del kostnader til papir og porto faller også bort.

Besparelse for alle
Kommunen ønsker fortsatt å ligge i front, og er glad for å registrere at en større andel innbyggere også nå tar i bruk eFaktura. - eFaktura og AvtaleGiro i kombinasjon er en perfekt måte å betale utgiftene til kommunen på. Dette er også i innbyggernes interesse fordi de slipper å legge inn fakturaer til betaling. I tillegg bruker kommunene mindre penger på administrasjon slik at pengene i stedet kan gå til andre tjenester for våre innbyggere, sier Stenersen, i Løten kommune.

Egner seg godt for alle kundegrupper
De tre viktigste fordelene sett fra forbrukerne ståsted er at betalingen gjennomføres automatisk, at det gir deg sikkerhet for at regningen blir betalt og at du unngår for sen betaling og dermed purring og gebyrer. Det viser en undersøkelse som TNS Gallup har utført for Nets. Mer enn 8 av 10 er tilfreds med AvtaleGiro. I undersøkelsen fremhever respondentene at AvtaleGiro passer godt til betaling av faste kostnader.

Fakta om AvtaleGiro: Les mer om inngåelse av AvtaleGiro her
Om lag 16 000 bedrifter tilbyr tjenesten
Benyttes av mer enn 3,2 millioner nordmenn
I år vil omtrent 95 millioner regninger bli betalt med AvtaleGiro

Fakta om eFaktura: Les mer om inngåelse av eFaktura-avtale her
Mer enn 9100 bedrifter tilbyr tjenesten
Benyttes av ca 2 millioner nordmenn
I år vil omtrent 67 millioner regninger bli sendt som eFaktura

Inngå AvtaleGiro eller eFaktura-avtale med Løten kommune?

Her kan du se hvor enkelt det er