Hva må du betale i eiendomsskatt?

Fra 01. januar 2017 skal alle betale 4,75 promille av takstgrunnlaget.

For eksempel:
Grunnlag: Kr. 1,0 millioner gir kr. 4750,- per år.
Grunnlag: Kr. 1,5 millioner gir kr. 7125,- per år.
Grunnlag: Kr. 2,0 millioner gir kr. 9500,- per år.

 

Se også:
Priser og betalingLov om eiendomsskatt (Lovdata)