Bilder til ferieklubben (Foto: Marius B. Nielsen, Hunderfossen, Klevfos)

Ferieklubben er et aktivitetstilbud for barn og unge, og arrangeres av Løten kommune v/ Ungdommens hus.

Ferieklubben arrangeres i uke 26 i 2019  

Tidspunkt: 24. -28. juni. 
Oppmøte: På Ungdommens hus hver dag kl. 08.30-15.30 (kl. 16:00 dagen for Hunderfossen-tur). 

Påmelding innen 6. juni.

(Påmeldingsfristen har utløpt)

 

Pris: Kr. 1 150 per barn, 50% rabatt fra og med søsken nr. 2.
Prisen dekker alle aktiviteter, transport, og frokost hver dag. Lunsj må man ha med selv.

Ved for få påmeldte vil ferieklubben ikke bli gjennomført.

Program:

Mandag 24. juni

Bli-kjent dag på Ungdommens hus med ulike aktiviteter inne og ute. Ta med mat og drikke.


Tirsdag 25. juni: Klevfos

Vi besøker Klevfos Museum for aktiviteter (blant annet papirverksted) der. 
Felles sykling fra Ungdommens Hus kl. 09:00. Tilbake kl. 1500.
Ta med matpakke og drikke, sykkel og sykkelhjelm. Klær etter vær!


Onsdag 26. juni: Hunderfossen

Tur til Hunderfossen aktivitetspark
Avreise kl. 09:00 tilbake kl. 1600. Ta med grillmat/ matpakke og drikke.


Torsdag 27. juni: Hammeren leirsted

Leirliv på Hammeren leirsted.
Felles sykling fra Ungdommens Hus kl. 09:00 tilbake kl. 15:00. 
Vi setter opp leirplass og lager mat utendørs og har forskjellige uteaktiviteter og lek.
Ta med mat og drikke, sykkel og sykkelhjelm. Klær etter vær! 


Fredag 28. juni: Løtenhallen og kino

Avslutningsdag med aktiviteter i Løtenhallen frem til lunsj og kino etter lunsj.
Kinoen avsluttes senest kl. 15:00. Ta med mat og drikke.

 

Om ferieklubben

Ferieklubben er et tilbud til alle barn fra 2.-7. klasse bosatt i Løten (de som slutter i  2. - 7. klasse til ferien). 
Alle aktivitetene er valgfrie og alle kan være med uavhengig av ferdighetsnivå. Det trengs ikke avansert turutstyr, kun klær og sko tilpasset været.

Det trengs sykkel og hjelm i forbindelse med sykkelturen til Klevfos Idnustrimuseum 25. juni Hammeren leirsted 27. juni. Barna er forsikret når de er i aktivitetene til ferieklubben. 
 

Velkommen til en innholdsrik uke! 


Kontakt

Kontakt ungdomskoordinator/ leder for Ungdommens hus
Kristian Øverby, tlf.  474 73 132
epost: kristian.overby@edu.loten.kommune.no