Vinter på Budor!

Velkommen til Løten
Løten er en aktiv kommune med et hyggelig sentrum, midt mellom Hamar og Elverum. Edvard Munch er født i Løten, og vi inviterer både til Munch-senteret, Munch-stien og fotopunktet ved fødestedet. Vi har et rikt fritidstilbud, og er en kommune i vekst. Velkommen! 

Tlf  ♦  Se våre ledige tomter her Krisehjelp

Flyktningtjenesten

Her finner du oss:
Stasjonsveien 12c (2. etg. Megabygget) i Løten sentrum.
(Postadresse: Postboks 113, 2341 Løten).


Virksomhetsleder Geir Arne Nilsen, tlf 62 56 41 99/ 909 43 960
geir.arne.nilsen@loten.kommune.no

Flyktningtjenesten er en av tjenestene i virksomhetsområdet Kvalifisering.

Vår oppgave er å iverksette kommunestyrets vedtak om bosetting av flyktninger. Vi holder til i felles lokaler med Voksenopplæringen for flyktninger og innvandrere (VO) i Stasjonsveien 12C (2. etasje i Megabygget).

Flyktningtjenesten har ansvaret for å koordinere bosetting, kvalifisering og integrering av de flyktningene Løten kommune bosetter i henhold til vedtak i Kommunestyret. Vi jobber etter "Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere" og samarbeider tett med VO om den enkelte flyktnings introduksjonsprogram.

Introduksjonsprogrammet har normalt en varighet på to år, men kan ved tungtveiende grunner utvides til inntil tre år. Man anses som arbeidstaker og lønnes med introduksjonslønn. Programmet er på fulltid fra mandag-fredag, og innebærer blant annet norskopplæring, samfunnsfagsundervisning, språkpraksis og fysisk aktivitet. Programmet legger stort fokus på arbeid. Det er et mål om høyere arbeidsdeltakelse blant flyktninger, og å være i arbeid anses som avgjørende for god interegreing. Det jobbes mot at alle flyktninger skal kunne nytte sine ressurser på best mulig måte og bli aktive samfunnsdeltagere.

Se også:

Aktiviteter i Flyktningtjenesten

Sist endret: 09.12.2016
|
|
|