Adresse Hobergvegen 4 A, 2312 Ottestad
E-post
Kontaktperson Christine Sundmoen
Tlf. 415 68 571
Web adresse Løten Bygdeungdomslag på Facebook
Beskrivelse Løten Bygdeungdomslag er en organisasjon underlagt Norges Bygdeungdomslag.
Vi er en organisasjon av og for ungdom i bygde- Norge.

Vi skaper liv på bygda!
Vi arrangerer tevlinger, fester og andre arrangementer som det er stemning for blant ungdommen i bygda.
Ta kontakt og meld deg inn!
Dato oppdatert 2016-07-11