Med Løtens beliggenhet er det mange muligheter til å benytte seg av kulturtilbud både i kommunen og i regionen. Løten kommune kjennetegnes fortsatt av stor grad av dugnadsånd, og uten denne innsatsen som legges ned av enkeltpersoner og lag ville kulturlivet i Løten rakne. Med ca. 130 lag og foreninger er det aktiviteter nok å velge i.

Under finner det noen av de faste tilbudene kommunen har; idrettsskolen, åpen hall, ferieklubben og ungdommens hus. Se også kulturskolens tilbud for undervisning innen sang, dans og instrumenter.

Dette sammen med de kommunale kulturinstitusjonene og den profesjonelle kunsten og kulturen gjør at Løten med rette kan kalle seg ”Midtpunkt med mangfold”.


Ungdommer som maler Munch-motiver under NRK`s sommertoget 2017 Foto: Frederik Garshol