Velkommen til Løten


Løten er en aktiv kommune med et hyggelig sentrum, midt mellom Hamar og Elverum. Edvard Munch er født i Løten, og vi inviterer både til Munch-senteret, Munch-stien og fotopunktet ved fødestedet. Vi har et rikt fritidstilbud, og er en kommune i vekst. Velkommen!

Tlf  ♦  Se våre ledige tomter her Krisehjelp

Siste nytt

Arbeid og aktivitet

Løten kommune har som mål å legge til rette for at innbyggerne skal kunne ha en aktiv og meningsfylt tilværelse i fellesskap med andre.

Virksomhetsområdet Kvalifisering gir tilbud om aktivitet, arbeid og opplæring  til voksne som ikke har et ordinært arbeid eller som har et særskilt behov for et tilrettelagt arbeids- og/eller aktivitetstilbud. Virksomheten er regulert av bestemmelser i Helse og omsorgstjenesteloven om kommunens ansvar om å tilrettelegge for aktiv deltakelse ved bruk av tilpassede virkemidler og gjennom samarbeid med andre offentlige instanser.

Tilbudene er organisert innenfor rammene til Løten arbeids- og opplæringssenter med en hovedmålsetting om at den enkelte bruker skal gis:

  • et individuelt tilpasset tilbud
  • som innebærer trivsel, trygghet og utvikling

En nærmere beskrivelse av de ulike tilbudene med kontaktinformasjon finner du i menypunktene til venstre.

Ta kontakt
Henvendelser kan rettes direkte til tjenesten, eller til Servicekontoret som viser vei til rette person i fagfeltet.
Servicekontoret har åpent alle hverdager kl. 08.00-15.30, tlf. 62 56 40 00 eller til post@loten.kommune.no

Sist endret: 11.01.2013
|
|
|