Løten kommune har som mål å legge til rette for at innbyggerne skal kunne ha en aktiv og meningsfylt tilværelse i fellesskap med andre.

Virksomhetsområdet Kvalifisering gir tilbud om aktivitet, arbeid og opplæring  til voksne som ikke har et ordinært arbeid eller som har et særskilt behov for et tilrettelagt arbeids- og/eller aktivitetstilbud. Virksomheten er regulert av bestemmelser i Helse og omsorgstjenesteloven om kommunens ansvar om å tilrettelegge for aktiv deltakelse ved bruk av tilpassede virkemidler og gjennom samarbeid med andre offentlige instanser.

Tilbudene er organisert innenfor rammene til Løten Virke med en hovedmålsetting om at den enkelte bruker skal gis:

  • et individuelt tilpasset tilbud
  • som innebærer trivsel, trygghet og utvikling

En nærmere beskrivelse av de ulike tilbudene med kontaktinformasjon finner du i menypunktene til venstre.

Ta kontakt
Henvendelser kan rettes direkte til tjenesten, eller til Servicekontoret som viser vei til rette person i fagfeltet.
har åpent alle hverdager kl. 08.00-15.30, tlf. 62 56 40 00 eller til post@loten.kommune.no