Gå videre til disse tjenestene: 

>> Ergoterapi Illustrasjonsbilde (Ricardofoto)

>> Europeisk helsetrygdkort

>> Fastlege - bytte

>> Fysioterapi

>> Helsestasjon

>> Helsesøster for eldre

>> Individuell plan

>> Leger i Løten

>> Løten helsetun

>> Rehabilitering

>> Reisevaksine

>> Smittevern og vaksine

>> Samfunnsmedisinsk enhet


Se ogå Helse- og omsorgsplan for Løten kommune