Vinter på Budor!

Velkommen til Løten
Løten er en aktiv kommune med et hyggelig sentrum, midt mellom Hamar og Elverum. Edvard Munch er født i Løten, og vi inviterer både til Munch-senteret, Munch-stien og fotopunktet ved fødestedet. Vi har et rikt fritidstilbud, og er en kommune i vekst. Velkommen! 

Tlf  ♦  Se våre ledige tomter her Krisehjelp

Helsesøster for eldre

Helsesøster for eldre

Grethe Andreassen, tlf. 62 56 41 35 / 476 84 314
e-post grethe.andreassen@loten.kommune.no

Besøksadresse: Løten Helsetun, Sykehusveien 10.


Helsestasjon for eldre

Sted: Frivilligsentralens lokaler, Stasjonsvegen 23. (Inngang på baksiden i Bøndsen)
Tidspunkt: Annen hver tirsdag i partallsuker, Kl. 13.30-15.30.
Tilbudet er gratis.

Helsestasjon for eldre driver forebyggende og helsefremmende arbeid for hjemmeboende eldre i Løten Kommune i alderen 65 år og oppover. Målet er å bedre helsa og leve-vaner for våre innbyggere, og er et sted å henvende seg når behovet for råd/ veiledning oppstår. 
Oppgaver som skal ivaretas av fastlege eller hjemmesykepleie utføres ikke her.

Helsestasjon for eldre er et lavterskeltilbud med helsesamtale, trenings- og kurstilbud, og er et supplement til kommunens øvrige helse- og omsorgstjeneste. 
 


Kognitiv terapi

Helsesøster for eldre kan tilby kognitiv terapi til hjemmeboende eldre som føler seg nedstemt eller sliter med lettere depresjon. Sted og tid avtales med helsesøster. Samtalene kan være på helsesøsterens kontor på helsetunet, hjemme hos den eldre eller på et annet sted. 
Det må søkes om kognitiv terapi. Ta kontakt med helsesøster for hjelp (se kontakinfo øverst på denne siden).


Helsesøster for eldre

Målgruppen i Løten kommune er fortrinnsvis alle 77-åringer som får skriftlig tilbud om en forebyggende helsesamtale. Helsesøster ringer og avtaler tidspunkt for samtalen med den eldre, om den ønsker det.
Hensikten er å etablere kontakt så den eldre senere kan henvende seg, eventuelt at helsesøste følger opp den eldre hvis det er behov for det. 

Samtalen bygges rundt et registreringskort, og den eldres fysiske og psykiske helse blir observert. Den eldre får også hjelp til å skrive eventuelle henvisninger. 

 

Sist endret: 01.03.2017
|
|
|
  • Grethe Andreassen ønsker velkommen! Sammen med teamleder Erik Moberget og virksomhetsleder Odd A. Jakobsen

    Velkommen til helsestasjon for eldre

    Er du over 65 år og ønsker å prate med noen om helsa di? Da er du velkommen til helsestasjon for eldre annenhver tirsdag i partallsuker. Tilbudet holder til i Frivilligsentralens lokaler