Løten kommune tilbyr vaksinasjon mot influensa, samt reisevaksine.

Influensavaksine

  • Vaksinering mot influensa tilbys via fastlegen, eventuelt på oppsatte tider for samlet vaksinering.
    Årets influensavaksine kan settes nå på ordinære time avtaler (kr 100,-) eller på lab-time (kr 250,-). Bristol legesenter har drop-in på lab kl 14:30 - 15:00 unntatt fredager.

    Begge legesentra har vaksinasjonskveld uten timebestilling torsdag 17, oktober kl 16:00 - 18:00.

    Alle risikogruppe (personer over 65 år, gravide i to siste tredjedeler av svangerskapet, barn og voksne med kronisk sykdom) anbefales å ta vaksine.

  • Her finner du Leger i Løten


Reisevaksine

Reisevaksiner tilbys via Smittevernkontoret i Hamar kommune.

Disse gir råd og vaksine i forhold til spesielle sykdommer man kan pådra seg ved reise til fjerne strøk.
Vaksinasjon og veiledning gis også til grupper som er spesielt utsatt for smitte i forbindelse med arbeid eller livsstil.


Vaksinasjon

  • Vaksinasjon skjer via helsestasjonen til små barn og skoleelever


Se også:
Influensainformasjon (Folkehelseinstituttet)