Løten kommune tilbyr vaksinasjon mot influensa, samt reisevaksine.

Influensavaksine

  • Vaksinering mot influensa tilbys via fastlegen, eventuelt på oppsatte tider for samlet vaksinering.
    Her finner du Leger i Løten

Reisevaksine

Disse gir råd og vaksine i forhold til spesielle sykdommer man kan pådra seg ved reise til fjerne strøk.
Vaksinasjon og veiledning gis også til grupper som er spesielt utsatt for smitte i forbindelse med arbeid eller livsstil.


Vaksinasjon

  • Vaksinasjon skjer via til små barn og skoleelever


Se også:
Influensainformasjon (Folkehelseinstituttet)