Gå direkte til disse menyvalgene:

Bostøtte

Økonomisk rådgivning

Kvalifiseringsprogram

NAV Løten

Opplysninger, råd og veiledning

Startlån

Økonomisk sosialhjelp


NAV Løten

For å forebygge spredning av koronaviruset er veiledningssenteret ikke bemannet. Det er mulig å benytte PC i som vanlig. Veiledningssenteret er åpent for betjening på PC alle hverdager kl. 09:00 - 15:00.

Ved akutt behov/ krise kan veileder kontaktes direkte på telefon 948 51 485 
Alle hverdager kl. 09:00-15:00

Henvendelser tas imot via:


Søk økonomisk sosialhjelp her


Kompetansetiltak for sykemeldte

NAV har også kompetansetiltak for sykemeldte: Se mer her
Sosiale tjenester er organisert som en del av NAV Løten. Bostøtte-veiledning er en tjeneste i Servicekontoret. 


Skjema kvalifiseringsprogrammet


Arbeidsområde

NAV Løten kan gi hjelp, tiltaksarbeid til personer som er i en vanskelig livssituasjon. Hjelpen gis i form av råd og veiledning, økonomi, krisehjelp, samtaler, gjeldsrådgivning, arbeidstrening og tilbud ved rusmiddel-problemer.
All hjelp fra NAV er gratis.

De ansatte har lovpålagt taushetsplikt og skal følge god saksbehandlingsskikk i sitt møte med de som søker hjelp. Respekt for hvert enkelt menneske og tro på at vi kan etablere gode relasjoner til de som søker hjelp, er grunnleggende.


Se også:

>> Opplysning, råd og veiledning