Gå direkte til disse menyvalgene:

Bostøtte

Gjeldsrådgivning

Kvalifiseringsprogram

NAV Løten

Opplysninger, råd og veiledning

Startlån

Økonomisk sosialhjelp

 

Sosiale tjenester er organisert som en del av NAV Løten. Bostøtte-veiledning er en tjeneste i Servicekontoret. 

Åpningstider i NAV-ekspedisjonen

Mandag kl. 12.00 - 15.00
Onsdag kl. 12.00 - 15.00
Fredag kl. 12.00 - 15.00

Veiledningssenteret er åpent alle hverdager kl. 09.00-15.00 for selvbetjening.
Du kan også bruke våre publikums-PC`er.

Skjema sosialhjelp
Skjema kvalifiseringsprogrammet


Arbeidsområde

NAV Løten kan gi hjelp, tiltaksarbeid til personer som er i en vanskelig livssituasjon. Hjelpen gis i form av råd og veiledning, økonomi, krisehjelp, samtaler, gjeldsrådgivning, arbeidstrening og tilbud ved rusmiddel-problemer.
All hjelp fra NAV er gratis.

De ansatte har lovpålagt taushetsplikt og skal følge god saksbehandlingsskikk i sitt møte med de som søker hjelp. Respekt for hvert enkelt menneske og tro på at vi kan etablere gode relasjoner til de som søker hjelp, er grunnleggende.


Se også:

>> Opplysning, råd og veiledning