Sosiale tjenester er organisert som en del av NAV Løten.
Vi har kundeekspedisjon på rådhuset Tingberg (via Servicekontoret)

NAV Løten - åpningstider

Nav Løten har åpent kundemottak:
Mandag, tirsdag, torsdag og fredag kl.10.00-14.00.
Onsdag stengt. 

NAV sine tjenester finner du også på NAV hjemmeside

For timeavtaler og spørsmål, kontakt kundesenteret er: tlf 55 55 33 33.
NAV sine tjenester finner du også på www.nav.no

Arbeidsområde:
NAV Løten kan gi hjelp til personer som er i en vanskelig livssituasjon. Hjelpen gis i form av råd og veiledning, økonomi, krisehjelp, samtaler, gjeldsrådgivning, tiltaksarbeid, arbeidstrening og tilbud ved rusmiddel-problemer.

All hjelp fra NAV er gratis. De ansatte har lovpålagt taushetsplikt og skal følge god saksbehandlingsskikk i sitt møte med de som søker hjelp. Respekt for hvert enkelt menneske og tro på at vi kan etablere gode relasjoner til de som søker hjelp, er grunnleggende.