Egenerklæring skjema

Egenerklæringen skal sendes eller leveres til NAV. Dersom egenerklæringen ikke returneres innen gitt frist i vedtak, kan hjelpen bli stanset eller redusert. 

 

Trenger du råd og veiledning?

Fyll ut søknadsskjema etter beste evne, og lever det hos NAV Løten.


Egenmelding skjema aktivitetsplikt

 

Skjema fylles ut på papir og sendes:

Postadresse: NAV Løten, Postboks 33, 2341 Løten
Besøksadresse:
Kildeveien 1, 2340 Løten (åpningstider NAV sin ekspedisjon  - klikk på linken)

Telefon: NAV kundesenter 55 55 33 33.