På vegne av Husbanken forvalter og videreformidler Løten kommune (v/NAV) startlån og tilskudd til etablering og tilpasning. Startlånsordningen er til for personer som ikke får lån i vanlig bank til kjøp av bolig, og som heller ikke har mulighet til å spare.

 

Har du spørsmål?

Kontakt NAV:

Telefon: 
55 55 33 33

E-post:
Nav.loten@nav.no

Adresse:
Kildevegen 1, 2340 Løten
Rådhuset Tingberg, inngang til høyre før hovedinngangen. 


Hva kan du få hjelp til?

I de fleste tilfeller benyttes startlån til kjøp av bolig. Hvis det er mulig å oppnå grunnfinansiering i privat bank, kan kommunen toppfinansiere. I tilfeller der det ikke er mulig å oppnå grunnfinansiering, kan kommunen fullfinansiere.

I tillegg kan du få:

  • Hjelp til å bli boende i boligen du har
  • Refinansiering av lån hvis du står i fare for å miste boligen ved tvangssalg
  • Utbedring av bolig
  • Tilpasning av bolig
  • Nybygget bolig
  • Toppfinansiering

Hvem kan søke?

Startlånsordningen er behovsprøvd, og målgruppen er vanskeligstilte på boligmarkedet. Les mer om hvem som er i målgruppen for ordningen her:

Vurderingen av søknader og tildeling gjøres etter Forskrift om startlån fra Husbanken og Løten kommune sine retningslinjer.

 

Løten kommune sine retningslinjer for behandling av søknader om startlån


Hvordan søke?

Husbanken har utviklet en praktisk elektronisk løsning for startlån og tilskudd som gjør det enklere for deg som skal søke. Opplysninger som kontaktopplysninger, formue, gjeld, arbeidsforhold og liknende hentes automatisk fra ulike registrere, noe som er svært tidsbesparende for deg.

Søk her på nettsiden til Husbanken:


Behandlingstid

Det er normalt fire uker behandlingstid, og søknadene vil bli behandlet fortløpende gjennom året.